PODSUMOWANIE KONKURSÓW PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Każdego roku w październiku uczniowie naszej szkoły  we współpracy z biblioteką szkolną biorą udział     w konkursach plastycznych i literackich. Każda klasa otrzymuje  od nauczyciela bibliotekarza inny temat do realizacji pracy konkursowej. W związku z pandemią ilość wykonanych prac jest niewielka. Na nagrodę zasłużyli  uczniowie z klasy drugiej:

Marcel Czerniejewski

 Oliwier  Banaszak

Norber  Maas

 Kinga Synówka

 Wiktoria Izydorczyk

Wykonali oni prace plastyczne przedstawiające  ilustrację do pierwszej wypożyczonej  książki w bibliotece szkolnej  oraz uczennica z klasy VIIa –Natalia Andrzejewska.

Wykonała ona  piękną pracę plastyczną przedstawiającą postać Balladyny i zredagowała opis tej postaci.

Wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody za zaangażowanie i pomysłowość.  Nagrody czekają w bibliotece szkolnej. Uczniom, którzy wykonali prace konkursowe bardzo dziękuję i zapraszam do udziału w przyszłym roku.