RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SPZ 2020/2021

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA MEHOFFERA W CHLEBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Problem priorytetowy: Bezpiecznie i świadomie korzystamy z Internetu.

Wyniki ewaluacji:

Cel zaplanowany: Poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu ze szczególnym zwróceniem uwagi na media społecznościowe. Podkreślenie istoty rzeczywistych kontaktów interpersonalnych na rzecz kontaktów online.

Kryterium sukcesu: około 80% uczniów i dorosłych wykaże w ewaluacji, że działania podjęte w tym roku szkolnym przyczyniły się do odpowiedzialnego wykorzystania Internetu w codziennym życiu.

Jak sprawdzono, czy osiągnięto kryterium sukcesu?

Kryterium osiągniętego sukcesu sprawdzono za pomocą ankiet, obserwacji, bieżących rozmów z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły.

Realizacja zadań
Nazwa zadaniaKryterium sukcesuW jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?Czego nie udało się zrobić i dlaczego?
Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia działań przyczyniających się do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz dbania o właściwe relacje interpersonalne.100 % nauczycieli zaangażuje się w opracowanie planu działań.Opracowany plan, wyłoniony problemu priorytetowy. 
Lekcje biblioteczne on-line w ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Turku. Uczniowie wszystkich klas w ramach zajęć mogli poszerzać swoje zainteresowania, poznali ciekawe strony internetowe inspirujące do różnorakich działań.80% uczniów wykorzystuje Internet w celu poszerzania swojej wiedzy i zainteresowań.Znajomość ciekawych i rozwijających stron internetowych. 
„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” Uczniowie klasy 7a po  cyklu lekcji związanych z opowiastką „Mały Książę” wykonali koszulki z   motywem związanym z lekturą. Przesłanie książki: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” zainspirowało ich do przeznaczenia przepięknie ozdobionych koszulek na licytację, z której dochód zasilił konto chorego dziecka. Licytacja została przeprowadzona na facebooku.Uczniowie dzięki wspólnemu zaangażowaniu wykorzystują Internet i prowadzą działalność charytatywną na rzecz potrzebujących. Pogłębianie uczucia empatii i współodpowiedzialności.Rozpropagowanie akcji w Internecie, wylicytowanie i przekazanie kwoty 260 zł na konto potrzebującego dziecka. 
Światowy Dzień Zdrowia „Budowanie sprawiedliwego i zdrowszego świata” – w miesiącu kwietniu uczniowie klas 1-8 uczestniczyli w zajęciach online prowadzonych przez swoich wychowawców. Zajęcia miały  na celu podkreślenie konieczności zapewnienia wszystkim i wszędzie prawa do dobrego zdrowia, ponieważ Covid-19 pokazał nam, że nie wszyscy mamy jednakowy dostęp do usług zdrowotnych, mimo tego, że wszyscy mamy do tego prawo.  Większość uczniów kieruje się w swoim postępowaniu zasadami opartymi na równości.Troska o swoje zdrowie i bliskich. 
W ramach zajęć online dla rodziców zostały udostępnione materiały przez psychologa szkolnego na następujące tematy: „Pomóż dziecku być offline”,„Potrzeby dziecka”,„Komunikacja z dzieckiem”,„Jak zwiększyć wiarę dziecka we własne możliwości”,„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły?”  80 % procent rodziców poszerza swoją świadomość na temat nadmiernego wpływu Internetu na osobowość dziecka.Świadome reagowanie rodziców na Korzystanie dziecka z Internetu oraz pogłębianie komunikacji z dzieckiem. 
Zdalna Poczta Walentynkowa, Wielkanocna oraz Bożonarodzeniowa – uczniowie oraz pracownicy szkoły mogli wyrazić swoją sympatię poprzez zdalną pocztę.Wszyscy zaangażowani mają świadomość, że drobne gesty wpływają na właściwe kontakty międzyludzkie.Większość społeczności szkolnej przystąpiła do wspólnego świętowania. 
Dzień Bezpiecznego Internetu 09.02.2021- z tej okazji) w ciągu całego tygodnia odbywały się zajęcia dotyczące powyższego tematu. Uczniowie zapoznawali się z filmami dotyczącymi zagrożeń w sieci, odbywały się klasowe dyskusje oraz konkursy. Dla rodziców przygotowano cykl filmów oraz relacji przedstawiających ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci – hejt, grooming, patostreamy czy FOMO.90 % uczniów i rodziców ma świadomość zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz wie w jaki sposób należy na nie reagować.  Unikanie zachowań niebezpiecznych. 
Zajęcia, warsztaty prowadzone przez psychologa szkolnego: “Bezpieczeństwo w sieci” Spotkanie online z youtuberem InarYif    „Stalking „„Budowanie postaw prospołecznych – jak działa odrzucenie?”„Budowanie relacji i rozwiązywanie konfliktów w grupie.Postawa współpracy i pomagania – dlaczego warto tak działać?”   „Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?Komunikaty pozytywne – mówienie komplementów.”   „Moje konsekwencje- rozwijanie u dzieci umiejętności wyboru pozytywnych wartości.”   „Kształtowanie umiejętności współpracy i dokonywania wspólnych wyborów.”„Uczuciometr – rozpoznaj, zmierz i kontroluj swoje emocje.”   „Budowanie relacji i rozwiązywanie konfliktów w grupie.”„Sposoby na radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami.”„Akcja relacja – gry zespołowe.”      80 % uczniów zwiększa świadomość dotyczącą własnych uczuć i postrzegania siebie dzięki czemu może ograniczyć funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistości.Przestrzeganie zasad netetykiety, znajomość zagrożeń wypływających z korzystania z Internetu oraz działań jakie należy podjąć, aby się przed nimi uchronić. Budowanie postaw prospołecznych. 
Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach i warsztatach obejmujących zakres realizowanego problemu priorytetowego: „Zdrowo!  Aktywnie! Zdalnie”- konferencja zorganizowana Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ramach Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.„Zdalni nauczyciele i zdalni uczniowie. Edukacja zdalna i co dalej. Uczeń i nauczyciel po kryzysowej edukacji zdalnej”.„Nowoczesne technologie w edukacji”„Nearpod jako narzędzie przydatne w pracy zdalnej”„Szyfry na zajęciach zdalnych sposobem na poprawę koncentracji i skupienia.”„MS Teams i PixBlocks”„Łamigłówki Plika i Foldera”-aplikacja edukacyjna.„Idealne zdalne nauczanie. Narzędzia do prowadzenia zajęć przez Internet.„WF z AWF-Aktywny powrót do szkoły”. Ministerstwo Edukacji i Nauki. Akademia Wychowania Fizycznego Poznań.„Kiedy na lekcji pojawia się złość, smutek, niepkój…Praktyczne pomysły na pracę z emocjami, aby wszystkim w klasie było lżej”.„II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu-Edukacja to komunikacja.„Depresja dziecięca”Trening Umiejętności społecznych. Sposoby na integrację grupy.    100 % pracowników szkoły wykorzystuje nowe technologie do prowadzenia zajęć, wskazuje ciekawe strony Internetowe jako źródło inspirujących poszukiwań oraz dba o dobre samopoczucie uczniów.Dobre samopoczucie społeczności szkolnej, umiejętne reagowanie na sytuacje trudne. 
SZKOLNY DZEŃ PROFILAKTYKI uczniowie przygotowali przedstawienie „O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy”. Nawiązywało ono do panującej pandemii koronawirusa. Zwrócono uwagę w jaki sposób należy dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne. Szczególnie przestrzegano przed niewłaściwym korzystaniem z Internetu, mediów społecznościowych oraz zachęcano do nowej mody na spędzanie wolnego czasu offline. Hasło przewodnie brzmiało: Zdrowe odżywianie, higiena i ruch –to zdrowy styl życia! Po przedstawieniu odbyły się konkursy plastyczny, liczne konkurencje sportowe, joga dla dużych i małych, akcja integracja. Za duże zaangażowanie w akcję wszystkie klasy otrzymały jednakowe nagrody.  Wszyscy obecni uczniowie oraz nauczyciele angażują się w akcję.Poczucie dobrze wykorzystanego czasu przez uczniów i nauczycieli. Radość z podjętych działań. 
Umiejętność dostosowania się do zmieniającej rzeczywistości: Dużym wyzwaniem dla nas wszystkich było odnalezienie się w nowej sytuacji związanej z wybuchem pandemii, czego konsekwencją stało się zdalne nauczanie. Bardzo ważne dla nas było, aby w tym trudnym czasie sprostać powstałym wyzwaniom. Naszym nadrzędnym celem stało się zapewnienie uczniom, rodzicom wszelkiego wsparcia. Fundamentem wszelkich działań były relacje, które udało nam się zbudować dotychczas. W tym trudnym czasie szczególnie staraliśmy się zwrócić uwagę na radzenie sobie z nagromadzonymi emocjami oraz wzajemne zrozumienie.95 % społeczności wzajemnie wspiera się, rozumie trudną sytuację, wytrwale angażuje się w postawione zadania.   Duma z naszych uczniów i rodziców, radość z dobrze wykonanych zadań.   

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

 1. Korzyści z działań:
 • Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń wynikających z niekontrolowanego korzystania z Internetu.
 • Właściwe reagowanie na napotkane zagrożenia.
 • Wykorzystanie ciekawych stron internetowych do poszerzania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań.
 • Rozumienie konieczności życia offline na rzecz budowania i pielęgnowania właściwych relacji międzyludzkich.
 •  Pogłębienie doświadczenia współzależności i współodpowiedzialności.
 • Pogłębianie w sobie postawy umiejętnego i konstruktywnego dialogu.
 • Umiejętne rozpoznawanie i nazywanie uczuć towarzyszących w różnych sytuacjach.

 Podjęte przez naszą szkołę działania mające na celu zwiększenie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu niespodziewanie spotkały się z trudnym czasem jakim było zdalne nauczanie. Nieuchronnie wiązało się to z koniecznością dłuższego spędzania czasu przed komputerem oraz jego jakością. Dlatego w tym czasie uczniowie zostali objęci szczególną uwagą.

Uczniowie oraz rodzice zostali poinformowani przez wychowawcę o

zasadach nauczania zdalnego, co umożliwiło wzajemne bezpieczeństwo w sieci.

Zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:

 • lekcji on-line nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać,
 • należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji. Ekrany to nasza klasa on-line. Podobnie jak w szkole podczas lekcji, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy, nie przeszkadzamy w prowadzeniu lekcji.
 • na wszystkie niepokojące sytuacje należy reagować i zgłaszać je nauczycielowi prowadzącemu lekcje.
 • nauczyciel dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb

psychofizycznych, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń komunikacji elektronicznej. samopoczucia w szkole, kształtowanie właściwych relacji oraz integrację ze środowiskiem przyczyniły się do budowania życzliwej atmosfery w szkole i naszym otoczeniu.

 • Trudności w realizacji działań:
 • Pandemia koronawirusa, nauczanie zdalne oraz izolacja społeczna utrudniła realizację podjętych działań. W związku z tym istotnym momentem dla nas wszystkich był powrót uczniów do nauczania stacjonarnego. Wówczas za wszelką cenę staraliśmy się zadbać o dobre samopoczucie w szkole, odbudowanie właściwych relacji, życzliwej atmosfery oraz wyzbyciu się negatywnych przyzwyczajeń związanych z dotychczasowym życiem online, które wymusiła na nas sytuacja. Mamy świadomość, że działania te będą musiały być wdrażane i pielęgnowane długofalowo.

                                                                                        Aneta Biskup

                                                                            Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ

ROZMIAR
KOLOR