STRONA GŁÓWNA

Konkurs „Mamo, Tato co Wy na to?”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku serdecznie zaprasza do realizacji II edycji konkursu plastycznego pod hasłem: „Mamo, Tato co wy na to?”, który skierowany jest do dzieci 6-letnich z powiatu tureckiego, realizujących program „Mamo, Tato co Wy na to?”.  
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat chorób, w tym również chorób zakaźnych, kształtowanie właściwych postawy i zachowań.

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

informuje, że podręczniki i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów w klasach I – VIII będą zapewnione przez szkołę w
ramach subwencji oświatowej.
Subwencja oświatowa nie obejmuje podręczników do nauki religii.

ROZMIAR
KOLOR