STRONA GŁÓWNA

INFORMACJA

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE,
ŻE PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DO I KLASY, ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGOW SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Józefa Mehoffera w Chlebowie
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY, W WYNIKU KTÓREGO WSZYSCY KANDYDACI ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI.

ROZMIAR
KOLOR