STRONA GŁÓWNA

Od 1 lutego do 31marca 2021roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera ogłasza nabór dzieci do  klasy I, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego na rok szkolny 2021/22

Kartę zgłoszenia można pobrać w szkole lub  z załącznika zamieszczonego poniżej:

Zał nr 1. Wniosek o przyjęcie do klasy I

Zał nr 2. Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Zał nr 3. Deklaracja o kontynuacji dla dzieci uczęszczających do przedszkola

Informujemy, że od 18 stycznia 2021r uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół.

Nauka zdalna dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych zostaje przedłużona do 31 stycznia br. Nauczanie stacjonarne najmłodszych uczniów będzie się odbywać w reżimie sanitarnym.

Klasy 1-3 obowiązuje dotychczasowy plan zajęć , czyli wszystkie klasy mają lekcje od rana . Gmina zapewnia dowóz i odwóz dzieci. Odwozy będą dwa: o godzinie 12.30 i 14.00. Jeśli dziecko kończy zajęcia wcześniej, może oczekiwać na autobus na świetlicy lub rodzic odbiera je osobiście ze szkoły.

ROZMIAR
KOLOR