STRONA GŁÓWNA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie informuje, że od  1 lutego do 15 marca trwają  zapisy  na rok szkolny 2022/23 uczniów do klasy I, dzieci do oddziału przedszkolnego ( zerówki)  i punktu przedszkolnego.

Kartę można pobrać z załącznika poniżej  lub w szkole .

Wniosek rodziców uczniów kl. I

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2022-2023

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023

Konkurs „Mamo, Tato co Wy na to?”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku serdecznie zaprasza do realizacji II edycji konkursu plastycznego pod hasłem: „Mamo, Tato co wy na to?”, który skierowany jest do dzieci 6-letnich z powiatu tureckiego, realizujących program „Mamo, Tato co Wy na to?”.  
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat chorób, w tym również chorób zakaźnych, kształtowanie właściwych postawy i zachowań.

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

informuje, że podręczniki i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów w klasach I – VIII będą zapewnione przez szkołę w
ramach subwencji oświatowej.
Subwencja oświatowa nie obejmuje podręczników do nauki religii.

ROZMIAR
KOLOR