STRONA GŁÓWNA

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 odbędzie się  w środę o godzinie 9.00.
 Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą spotykamy się na placu przed szkołą.
 Pamiętajmy o  zachowaniu  zasad reżimu sanitarnego, czyli obowiązuje zakrywanie nosa i ust  oraz bezpieczny odstęp.
 Po zakończonej uroczystości uczniowie udają się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych:

Klasa II – sala nr 25
Klasa III – sala nr 24        
Klasa V –  sala nr 4
Klasa VI – sala nr 33
Klasa VII  i IV– sala nr 21 w podanej kolejności
Klasa VIIIa – sala nr 6
Klasa VIIIb – hol

Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie , rodzice oczekują na zewnątrz.
Wyjątek dotyczy pierwszoklasistów:
 Uczniowie klasy I udają się na  spotkanie z wychowawcą na salę gimnastyczną wejściem B, wraz z pierwszoklasistą na teren szkoły może wejść jeden opiekun z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanymi z covid.

W przypadku złych warunków atmosferycznych , nie będzie zgromadzenia przed szkołą,
 tylko uczniowie bezpośrednio udają się do klas.

1 września nie ma dowozu do szkoły autobusem szkolnym, uczniowie dojeżdżają  na rozpoczęcie roku we własnym zakresie.

Rozpoczęcie  roku szkolnego dla przedszkolaków odbędzie się 1 września o godzinie 8.00.
Rodzic z dzieckiem wchodzi do sali zgodnie z zamieszczoną na drzwiach listą. Przypominamy o zabraniu maseczek oraz zachowaniu zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 IM. JÓZEFA MEHOFFERA W CHLEBOWIE

 ZAPRASZA

 RODZICÓW WRAZ ZE SWYMI  NOWO PRZYJĘTYMI DZIEĆMI

 DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CHLEBOWIE

NA

DNI ADAPTACYJNE

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ

30,31  SIERPNIA BR. W GODZ. 9.00 – 11.00

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

informuje, że podręczniki i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów w klasach I – VIII będą zapewnione przez szkołę w
ramach subwencji oświatowej.
Subwencja oświatowa nie obejmuje podręczników do nauki religii.

ROZMIAR
KOLOR