STRONA GŁÓWNA

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w piątek o godzinie 9.00 dla klas 1-7. Ze względu na panujące obostrzenia sanitarne w szkole ustalono, że świadectwa będą wydawane uczniom przez wychowawców poszczególnych klas w salach lekcyjnych:
– klasa 1 sala 25
– klasa 2 sala 24
– klasa 3 sala gimnastyczna
– klasa 4 sala 26
– klasa 5 sala 33
– klasa 6 sala 21
– klasa 7a sala 6
– klasa 7b sala 4
Zakończenie roku dla klasy 8 rozpocznie się o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej.
Nie będzie wspólnej uroczystości szkolnej.
W tym dniu nie będzie dowozu do szkoły autobusem szkolnym.

INFORMACJA

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE,
ŻE PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DO I KLASY, ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGOW SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Józefa Mehoffera w Chlebowie
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY, W WYNIKU KTÓREGO WSZYSCY KANDYDACI ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI.

ROZMIAR
KOLOR