REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Regulamin biblioteki szkolnej

            Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

Cel działalności biblioteki szkolnej.

Celem działalności biblioteki jest:

  1. Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych,
  2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji czyli pełnienie roli szkolnego centrum informacji,
  3. Prowadzenie zajęć bibliotecznych.

Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice.

2.Ze zbioru podręcznego czytelni korzysta się na miejscu, bądź książki, materiały z tego

zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom do lekcji.

3.Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych ,za którą nauczyciele przejmują odpowiedzialność materialną.

4.Jednorazowo można wypożyczyć w klasach 1 – 3 jedną książkę, w klasach 4 – 6 trzy książki, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres jednego miesiąca.

5.Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie zwrotu.

6.Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

7.Książkę należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

8.W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

9.Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone  w ogłoszonym terminie przez uczniów kończących naukę w danej szkole.

10.Książki należy udostępnić uczniom na okres ferii oraz wakacji.

11.W bibliotece należy zachować ciszę.

11.Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 

Regulamin zatwierdzony do realizacji  15 września 2016roku