REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

                                     Regulamin biblioteki szkolnej

                Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

Cel działalności biblioteki szkolnej.

Celem działalności biblioteki jest:

 1. Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych,
 2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji czyli pełnienie roli szkolnego centrum informacji,
 3. Prowadzenie zajęć bibliotecznych.

Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice.

     2.Ze zbioru podręcznego czytelni korzysta się na miejscu, bądź książki, materiały z tego      

        zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom do lekcji.

3.Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych ,za którą nauczyciele przejmują odpowiedzialność materialną.

4.Jednorazowo można wypożyczyć w klasach 1 – 3 jedną książkę, w klasach 4 – 6 trzy książki, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres jednego miesiąca.

5.Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie zwrotu.

6.Uczeń przygotowujący się do konkursów, ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

7.Książkę należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

8.W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

9.Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone  w ogłoszonym terminie przez uczniów kończących naukę w danej szkole.

10.Książki należy udostępnić uczniom na okres ferii oraz wakacji.

      11.W bibliotece należy zachować ciszę.

12.Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 

W związku z pandemią COVID-19 w bibliotece szkolnej zostały wdrożone następujące procedury:

 

Biblioteka

 1. Postanowienia ogólne:
 • Bibliotekarz sam decyduje o zasłanianiu ust i nosa oraz  o zakładaniu rękawic ochronnych.
 • W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i bibliotekarza (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
 • Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 • Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej.
 • W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.
 1. Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej:

 1) Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach – 3 doby:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).

2) Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3) Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

4) Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki, stolik. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

5) Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

6) Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk. Używanie maseczek z obu stron – czytelnika i bibliotekarza jest dobrowolne.

7) Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki , oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.

8) Zapewniono pracownikom biblioteki preparaty do dezynfekcji rąk, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbicę.

 

 

 

ROZMIAR
KOLOR