RADA RODZICÓW

Rada Szkoły

Przewodnicząca: Wachnik Natalia

Zastępca: Aleksandra Przepióra

Sekretarz: Agnieszka Chrostek

Skarbnik: Marcin Czerniejewski

ROZMIAR
KOLOR