RADA RODZICÓW

Rada Szkoły

Przewodnicząca: Wachnik Natalia

Zastępca przewodniczącego: Agnieszka Chrostek

Sekretarz: Żaneta Zielińska

Skarbnik: Marcin Czerniejewski

ROZMIAR
KOLOR