RADA RODZICÓW

Rada Szkoły

Przewodnicząca: Wachnik Natalia

Sekretarz: Anita Chruściel

Skarbnik: Aleksandra Przepióra

ROZMIAR
KOLOR