Raport 2017/2018

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

RAPORT ZA OKRES OD 04 WRZEŚNIA 2017 r. DO  31 SIERPNIA 2018r.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE:

                                                                                                                                          

Pełna nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

 

W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport  
Szkoła jest w okresie:

(właściwe podkreślić)

·         przygotowawczym

·         posiada certyfikat wojewódzki

·         posiada certyfikat krajowy

Adres

(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)

Chlebów 15, 62-700 Turek

 

Gmina Turek
Powiat Turek
Telefon (63)2899486
Adres mailowy szkoły spchlebow@gmail.com
Adres mailowy koordynatora anetabiskup@o2.pl

aniusia061@wp.pl

Strona www www.spchlebow.cal.pl
Imię i nazwisko dyrektora Jolanta Junkiert
Imię i nazwisko koordynatora Aneta Biskup (4.09.17r. – 31.10.17r.)

Anna Szymczak (6.11.17r. – 31.08.18r.)

Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu 1.      nauczyciele: Izabela Białas, Agnieszka Karkusińska, Mariola Perlińska, Renata Piechota, Elżbieta Popielarz, Jolanta Pośka, Ilona Sylwestrzak, Małgorzata Walaszczyk, Dagmara Junkiert, Iwona Walaszczyk, Beata Mass, Katarzyna Statucka,

2.      rodzice: Natalia Wachnik, Izabela Wożniak

3.      uczniowie: Paulina Walczyńska, Kacper Szambelańczyk

4.      pracownicy niepedagogiczni: Barbara Kicińska, Izabela Łajdecka, Michał Łajdecki

5.      inne osoby: pielęgniarka szkolna Teresa Jacaszek

Data podjęcia uchwały

o przystąpieniu do programu

15.09.2016r.

 

 

  1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej.
Promocja zdrowego stylu życia, właściwe odżywianie to priorytety, które są motywem przewodnim wielu działań w ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”, do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie. Zespół ds. promocji zdrowia w naszej szkole podczas wywiadówki przedstawił zainteresowanym ideę SPZ oraz skierowano pytanie otwarte na temat oczekiwań społeczności szkolnej w zakresie kontynuacji realizowanego projektu. Rozpoznanie problemów i potrzeb uczniów, pracowników oraz rodziców dotyczące postrzegania zdrowia, stylu życia oraz sprawy szkoły, ocena środowiska fizycznego szkoły, zapewnienia uczniom i pracownikom podstawowych warunków do pracy, aby sprzyjały one zdrowiu i dobremu samopoczuciu to podstawowe informacje, jakie chcieliśmy uzyskać. Rodzice bardzo aktywnie włączyli się w sporządzenie listy problemów, które warto poruszyć i dążyć do ich rozwiązania.  Na podstawie ich analizy określono cele priorytetowe i zadania szkoły w zakresie promocji zdrowia oraz stworzono plan działań i ich ewaluacji.

Wybór problemu priorytetowego:

Wyniki diagnozy pozwoliły nam na wyłonienie problemu priorytetowego oraz opracowanie planu działań zmierzających do ich rozwiązania.

W roku szkolnym 2017/ 2018 kontynuowane były działania dotyczące priorytetu określonego na podstawie diagnoz

I.                   Umiejętne i estetyczne komponowanie posiłków

W tym roku szkolnym zespół nauczycieli ds. Szkoły Promującej Zdrowie podjął decyzję o dołączeniu kolejnego problemu jakim jest: Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, gdyż są one ściśle połączone ze zdrowym stylem życia.

II.                Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

 

1.      Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:

Prawidłowe odżywianie stanowi podstawę rozwoju fizycznego, zdrowia oraz samopoczucia. Te zaś rzutują na aktywność uczniów w szkole i możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest przede wszystkim rolą domu rodzinnego, jednakże duże wsparcie może dawać społeczności szkoła, w której wiedzę z tego zakresu mogą otrzymywać uczniowie, a pośrednio i rodzice. Ze zdrowy stylem życia ściśle łączy się rola aktywnego spędzania czasu.

 

2.      Przyczyny istnienia problemu priorytetowego :

– zapracowanie rodziców ,

– brak pozytywnych nawyków żywieniowych,

– obniżona kondycja fizyczna

 

3.      Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego :

1) Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia działań promujących zdrowe odżywianie wśród uczniów i rodziców .

2) Relacjonowanie na stronie internetowej szkoły informacji na temat podejmowanych działań w szkole.

3) Zachęcanie i zaangażowanie rodziców oraz całej społeczności szkolnej do udziału w  akcjach propagujących zdrowe odżywianie oraz  promujących aktywność fizyczną.

 

 

  1. Plan działań w zakresie promocji zdrowia – załączyć do raportu.

 

Załącznik nr 1

 

  1. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

1.      Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018.

2.       Plan pracy opracowany został przez szkolny zespół promocji zdrowia po konsultacji z nauczycielami, uczniami, rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi oraz pielęgniarką szkolną. Zawiera działania, które mają na celu promować zdrowy tryb życia poprzez dbałość o zdrowe nawyki żywieniowe uczniów a poprzez uczniów także rodziców.

3.       Przypomnienie członkom Rady Pedagogicznej i pracownikom niepedagogicznym w szkole zasad Szkoły Promującej Zdrowie : wrzesień 2017

4.      Powiadomienie rodziców klas pierwszych oraz przypomnienie pozostałym rodzicom na wywiadówkach o przystąpieniu szkoły do projektu. listopad 2017

5.      TEATRZYK „DYZIO”

Już we wrześniu odwiedzili nas artyści z teatru żywego słowa „Herbi” z Leszna.  Przedstawienie zawierało akcent humorystyczny, ale temat przestawienia był poważny. Aktorzy doskonale wprowadzili uczniów w tematykę Szkoły Promującej Zdrowie i zaprezentowali nam przedstawienie o Dyziu, który nie dbał o swoje zdrowie. Zaprezentowali przedstawienie dotyczące profilaktyki zdrowia i aktywności fizycznej, dzięki czemu uczniowie mogli utrwalić zasady zdrowego stylu życia.

5.RAJD KRAJOZNAWCZO- TURYSTYCZNY

Trzy drużyny reprezentujące społeczność naszej szkoły wzięły udział w drugiej edycji Rajdu Krajoznawczo – Historycznego Turek 2017. Zabawa miała charakter gry terenowej, a jej uczestnicy  musieli wykazać się wiedzą o historii Turku. Start miał miejsce na dziedzińcu Muzeum Miasta Turku. Zadaniem drużyn było dotarcie do kolejnych punktów trasy wyznaczonej na mapie miasta, gdzie trzeba było odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca, w którym aktualnie się przebywało. Na mecie, która znajdowała się w Parku Miejskim im. Żerminy Składkowskiej na wszystkich czekał ciepły posiłek oraz dla najlepszych puchary i nagrody rzeczowe. Uczestnicy otrzymali również punkty na odznaki turystyczne. W tym roku szczęście nam dopisało, ponieważ okazaliśmy się najlepsi w kategorii drużyn szkolnych zajmując I miejsce oraz rodzinnych,  „Zdobywcy” (jak przystało na prawdziwych zdobywców) zajęli I miejsce, natomiast „Debeściaki” – trzecie. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Oddział PTTK w Turku, Miasto Turek, Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Nadleśnictwo Turek oraz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku.

6. XIV INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY „PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

Społeczność naszej szkoły – uczniowie, nauczyciele i rodzice – wzięła udział w XIV Integracyjnym Rajdzie Turystycznym „Pieczonego Ziemniaka”. Cele rajdu to: propagowanie czynnego wypoczynku, popularyzacja turystyki kwalifikowanej – pieszej, rowerowej i konnej, upowszechnianie turystki rodzinnej oraz turystyki dla wszystkich, wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, integracja środowisk społecznych, poprzez poznanie się i realizację zadań rajdowych,  poznawanie okolic i środowiska naturalnego naszego regionu oraz miłe chwile w dobrym towarzystwie. Kapryśna pogoda sprawiła, że spośród 58. chętnych, na starcie rajdu pojawiło się 33. miłośników pieszych wędrówek. Tegoroczna 7,5 km  trasa wiodła w całości przez las, o którym podczas postojów opowiadał pan leśniczy. Impreza zakończyła się na parkingu leśnym w pobliżu leśniczówki wspólnym biesiadowaniem. Wśród wielu pyszności królował pieczony ziemniak z gziką. Organizatorami imprezy byli: Oddział PTTK w Turku, Gminne Koło TPD w Galewie, Miasto Turek, Gmina Turek, Nadleśnictwo Turek, ZSP w Słodkowie,  Iva PIT Piotr Itczak, Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku, Klub Turystyki Jeżdzieckiej PTTK „Ranczo Dwa Edeny”, OSP Brudzew, Chrząblice, Turkowice, Szadów.

7.  IV INTEGRACYJNA IMPREZA NA ORIENTACJĘ „TurIno”

Dwie drużyny reprezentujące naszą szkołę wzięły udział w IV INTEGRACYJNEJ IMPREZIE NA ORIENTACJĘ „TurIno” organizowanej w roku 2017 – pod hasłem ROK KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO. Cele imprezy to: popularyzacja imprez na orientację jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu, sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, ukazanie ciekawych pod względem przyrodniczym zakątków Nadleśnictwa Turek, propagowanie czynnego wypoczynku, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w dobrym towarzystwie.  Start i meta  miały miejsce na parkingu leśnym  za Nadleśnictwem. Impreza odbyła się w formie gry terenowej połączonej z marszem na orientację, limitem czasu i karnymi punktami za jego przekroczenie. Zadaniem uczestników było odnalezienie dwudziestu czterech punktów kontrolnych o zróżnicowanej wadze punktowej od 4 – 10 oraz rozwiązanie punktowanej krzyżówki, do której hasła ukryto w terenie. Towarzyszyła nam zróżnicowana aura – piękna początkowo pogoda dokuczyła deszczem, który towarzyszył nam przez większość 3,5 godzinnego marszu po lesie.  Wyników rywalizacji oczekiwaliśmy rozgrzewając się ciepłym posiłkiem, który czekał na rajdowiczów na mecie. Okazało się, że spośród czternastu szkolnych drużyn, nasze dwa zespoły zajęły czołowe miejsca – I – II.

8. ŚNIADANIE DAJE MOC Do bardzo ciekawych przedsięwzięć zaliczyć należy włączenie się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego. „Śniadanie daje moc” to program edukacyjny, do którego jak co roku przystępuje nasza szkoła. Ideą programu jest przede wszystkim uświadamianie dzieci, że drugie śniadanie to ważny posiłek w ciągu dnia. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, który jest źródłem energii dla każdego dziecka. Szkoła stara się przekazać najmłodszym cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, o roli prawidłowego żywienia. W ramach programu dzieci z klasy I przygotowały pożywne śniadanie oraz sałatki owocowe. Do najważniejszych celów programu należą: zwiększenie świadomości uczniów i rodziców nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się – poprzez edukację – do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce Zachęcaliśmy rodziców do zapoznania się ze stroną internetową http://www.sniadaniedajemoc.pl

9. WYCIECZKA DO ŁODZI

Uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w wycieczce do Łodzi. Sportową zabawę rozpoczęliśmy w Arena Laser Games – nowoczesnym centrum rozrywki, oferującym grę w elektroniczny paintball.   Uczestnicy zabawy brali udział w grze, w labiryncie na powierzchni prawie 400 m 2. Labirynt ten był dwupoziomowy i krył wiele niespodzianek. Następnie udaliśmy się do Aquaparku Fala, gdzie po dwóch godzinach świetnej zabawy spotkaliśmy Pana Jana Tomaszewskiego  polskiego piłkarza, występującego na pozycji bramkarza. Kolejną atrakcją był Park trampolin Saltos, tutaj powitał nas trener, który przeprowadził z dziećmi lekcję wychowania fizycznego na trampolinach.

10. MIKOŁAJKI NA WESOŁO

Uczniowie klas IV – VII rywalizowali w konkursach sprawnościowych, matematycznych, plastycznym i rozegrali mecz piłki nożnej, by uczcić mikołajki.

11. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA JAMY USTNEJ

Dnia 20 marca obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA JAMY USTNEJ, ustanowiony przez ŚWIATOWĄ FEDERACJĘ DENTYSTYCZNĄ. Wydarzenia organizowane tego dnia przez wiele instytucji, organizacji i firm na całym świecie, mają na celu podkreślenie znaczenia profilaktyki zdrowia jamy ustnej dla ogólnego zdrowia człowieka. W związku z tym w naszej szkole zostały również podjęte działania profilaktyczne. Pielęgniarka szkolna przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat higieny jamy ustnej połączoną z pokazem szczotkowania zębów. Uczniowie obejrzeli także prezentację multimedialną –Walka z próchnicą. Odbył się również konkurs plastyczny klas 1-3 –„Jak dbam o moje zęby?” Kolejne działanie profilaktyczne to Quiz wiedzowy  –„Co ty wiesz o myciu zębów?” Wszystkie te działania edukacyjne  mają na celu zapobieganie  powszechnej i niebezpiecznej dla zdrowia chorobie ,jaką jest próchnica.

12. DZIEŃ MARCHEWKI

W kwietniu w przedszkolu odbył się „Dzień Marchewki”. Dzieci razem z paniami przygotowywały soki z marchewki i jabłek, po czym nastąpiła wspólna degustacja. Dzieci wykonały prace plastyczne „Marchewki i jabłka”.

W przedszkolu zostały przeprowadzone także warsztaty z byłą absolwentką Panią dietetyk Sylwią Pacyną. W oddziale przedszkolnym pani Sylwia przeprowadziła pogadankę na temat „Zdrowego odżywiania” oraz wykonała z dziećmi pracę plastyczną Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.

13. WARSZTATY Z MASTER CHEFEM

Uczniowie klasy 5 i 6 uczestniczyli w szkoleniu  ,,Kuchnia  Wielkopolska-Tradycja i Nowoczesność” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kali-Nowa. Spotkanie prowadził Adam Kozanecki, finalista programu MasterChef. Dzieci poznały trochę kulinarnej historii, piramidę zdrowego żywienia oraz zasady savoir-vivre przy stole. Oczywiście miały również okazję trochę pogotować wraz z mistrzem. Każdy uczestnik otrzymał przepis na autorskie danie pana Adama z jego autografem.

14. GRY, ZAWODY SPORTOWE

Propagując zdrowy styl życia nasi uczniowie aktywnie przygotowują się i uczestniczą w wielu zawodach sportowych:

– Gminny Turniej Gry w Ringo.

– VII Gminne Biegi Przełajowe

– VI Gminny Bieg z Przeszkodami dla klas I-III

– Gminny Turniej Piłki Nożnej w Cisewie

– Spartakiada w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Żukach

15. WYJAZD NA BASEN

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie z klas I-III biorą udział w cyklu wyjazdów na krytą pływalnię w Turku. Celem wyjazdów jest nauka pływania, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, gry i zabawy, wpajanie nawyków prawidłowej higieny oraz wdrażane do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. Podczas 2 godzinnego pobytu na basenie uczniowie są pod opieką ratowników i nauczycieli.

16. V INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNO – PRZYRODNICZY

Społeczność naszej szkoły – uczniowie i ich rodziny oraz nauczyciele –  uczestniczyła w V Integracyjnym Rajdzie Turystyczno – Przyrodniczym. Cele imprezy to: propagowanie czynnego wypoczynku, popularyzacja turystyki kwalifikowanej – pieszej i rowerowej, upowszechnianie turystyki rodzinnej oraz turystyki dla wszystkich, wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, integracja środowisk społecznych poprzez poznanie się i realizację zadań rajdowych, poznawanie okolic i środowiska naturalnego naszego regionu oraz miłe chwile w dobrym towarzystwie

17. V INTEGRACYJNA IMPREZA NA ORIENTACJĘ TurIno

Społeczność naszej szkoły wzięła udział w V Integracyjnej Imprezie na Orientację TurIno. Start i zakończenie rajdu odbyły się w miejscu biwakowym niedaleko leśniczówki Cisew. Impreza polegała na znalezieniu jak największej ilości punktów oznaczonych na mapie, oczywiście świetnej zabawie i radości z możliwości wspólnego spędzenia czasu w ciekawy sposób. Organizatorami rajdu byli Nadleśnictwo Turek i Oddział PTTK w Turku.

18. VII KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

25 kwietnia 2018 r.  w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. W Malanowie odbyła się VII Konferencja Szkół Promujących Zdrowie.  W związku z realizacja programu nasi uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w konferencji. W programie spotkania były: prelekcje na temat zdrowego stylu życia, występy artystyczne uczniów szkoły oraz warsztaty kulinarne i zdobienie potraw.  Uczniowie z naszej szkoły mieli przyjemność brać czynny udział w lepieniu pierogów, które na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania mogli degustować.

19. SAŁATKOWY ZAWRÓT GŁOWY

W kwietniu w naszej szkole odbył się „Sałatkowy zawrót głowy”. Była to akcja w ramach realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie. Dotyczyła promowania zdrowego stylu odżywiania, wdrażania do samodzielnego przygotowania posiłków i utrwalania wiadomości o warzywach i owocach. Tego dnia w sali gimnastycznej zrobiło się kolorowo. Do akcji przystąpiła cała społeczność uczniowska naszej szkoły. Uczestnicy podali swoje przepisy na sałatki i zaprosili do wspólnej degustacji. Wszystkie sałatki były naprawdę pyszne.

20. „BIEG PO ZDROWIE, CO NA TO NASZA PLANETA POWIE?”

Dnia 23 kwietnia 2018 r., na terenie naszej szkoły odbył się bieg pod hasłem „Bieg po zdrowie, co na to nasza planeta Ziemia powie?”. Wychowawcy klas I-III zapragnęli zachęcić dzieci do celebrowania Święta Ziemi w zupełnie inny sposób. Zachęcali dzieci do tego, aby uczniowie wyszli ze szkoły, wyszli z domu i aktywnie poznawali piękno otaczającego świata.  Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się odpowiednich prozdrowotnych działań u każdego mieszkańca planety. Akcja prowadzona w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie oraz z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi.

21. SPOTKANIE Z HIGIENISTKĄ

11 kwietnia 2018 roku dzieci z klas I-III, spotkały się z Panią higienistką szkolną. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak należy dbać o zdrowie i higienę osobistą, w jaki sposób zapobiegać infekcjom oraz właściwie się odżywiać. Pani Teresa wyjaśniła dzieciom na czym polega zdrowy tryb życia i przypomniała znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające.

22. „NIESAMOWITY ŚWIAT HIGIENY JAMY USTNEJ”

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego Programu edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowanym przez Instytut Blend-a-med Oral-B. Działania prowadzone są również w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.  „Wiek 6-7 lat to najlepszy czas, aby pomóc dzieciom wykształcić towarzyszące im już przez całe życie pozytywne nawyki dbania o higienę. „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby, sposobów i częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów oraz przełamania bariery regularnych wizyt stomatologicznych. Dowiedzą się jak ważne jest dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat”. 29 maja 2018 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia podczas, których dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz z klas I i II obejrzały film edukacyjny, uzupełniły arkusze z ćwiczeniami oraz uczyły się prawidłowo szczotkować zęby.

23. ŚWIĘTO RODZINY I SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI

Dnia  4 czerwca w naszej szkole odbyło się Święto Rodziny i z tej okazji dzieci z przedszkola wykonały ciekawe przedstawienie. W tym dniu obchodziliśmy także Szkolny Dzień Profilaktyki . Przebiegał on pod hasłem „Nie biorę, nie piję, nie piję- sport uprawiam i zdrowo żyję”. Działania były prowadzone także w ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie. Uczniowie klasy drugiej przygotowali przedstawienie związane tematycznie z hasłem Szkolnego Dnia Profilaktyki. Treści zawarte w przedstawieniu uświadomiły wszystkim, że największym skarbem człowieka jest zdrowie i należy o nie szczególnie dbać. Po występach odbył się konkurs plastyczny. Pięknie wykonane prace zostały wyeksponowane przed szkołą. Po rozstrzygnięciu konkursu dzieci otrzymały nagrody. Kolejną atrakcją tego dnia było spotkanie ze strażakami, którzy opowiedzieli uczniom o swojej pracy. Strażacy zademonstrowali nowoczesny sprzęt ratunkowy oraz pojazd, a także udzielili dzieciom instrukcji pierwszej pomocy przedmedycznej. Wielką radość sprawiła uczniom możliwość lania wody z węża strażackiego oraz zabawy na dmuchańcach. Podczas gdy klasy I-III uczestniczyły w kreatywnym malowaniu twarzy oraz puszczeniu baniek  i warsztatach plastycznych, starsze klasy IV- VII uczestniczyły w zabawie terenowej- Quest Szkolny.

24. ZIELONA SZKOŁA WIELICZKA- ZAKOPANE- KRAKÓW

W dniach od 21 do 25 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Zielonej Szkole Wieliczka- Zakopane- Kraków. Zielona szkoła to forma edukacji, która jest źródłem twórczej pracy nauczyciela i ucznia, uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty niż nauka w szkolnej ławce. Głównymi celami naszej wycieczki było: czynny wypoczynek, poprawa sprawności fizycznej i stanu kondycji zdrowotnej dzieci; kształtowanie świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego i aktywnej postawy wobec jego ochrony; kształtowanie praktycznego wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennym działaniu; poznanie, pokochanie i szanowanie środowiska i krajobrazu Polski; rozwój zainteresowań, integracja między przedmiotowa.

25. SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW

Przy współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego Iloną Sylwestrzak w dniu 24.05.2018r. odbyła się na boisku szkolnym „SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW”.

Miała ona na celu:

– promowanie zdrowego stylu życia,

– rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci poprzez zabawy ruchowe,

– uczenie się zasad zdrowej rywalizacji. .(ten cały szczegółowy program też można odrzucić)

 

 

  1. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

Monitorowanie działań Szkoły Promującej Zdrowie w naszej szkole przebiegała poprzez:

– pisanie sprawozdań na stronę internetową szkoły,

– kronika fotograficzna zadań i przedsięwzięć,

-artykuły w szkolnej gazecie „Gadu-Gadu”,

– obserwacje dyrektora szkoły,

– obserwacje koordynatora i zespołu promocji zdrowia w szkole,

 

  1. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań, ujętych w załączonym do raportu planie działań.

 

            W trakcie Święta Rodziny i Szkolnego Dnia Profilaktyki została przeprowadzona sonda wśród rodziców i uczniów- uczestników wyżej wymienionego przedsięwzięcia przez redakcję szkolnej gazety „Gadu-Gadu” pod opieką p. E. Popielarz. Na pytanie, co dzieci zabierają do szkoły na śniadanie, wiele osób wymieniało kanapki, owoce, jogurty, obrane warzywa, ale byli także tacy, którzy stwierdzili, że ich dzieci proszą o zdrowe koktajle do szkoły. 95% pytanych uczniów przyznało, że zabiera śniadanie do szkoły, a 80 % stwierdziło, że je śniadanie w domu. Ponad 90 % rodziców przyznało, że ich dzieci jedzą pierwsze śniadanie w domu i wielu dodało, że zabierają śniadanie do szkoły. Młodzi redaktorzy pytali także o zdrowy wypoczynek. Duża liczba uczniów (85 %) brała aktywny udział w przygotowaniach, szkolnych eliminacjach do zawodów, w zawodach sportowych poza terenem szkoły oraz rajdach. Wielu z nich otrzymała nagrody, odznaki  i wyróżnienia.

Ponadto wiele wniosków nasuwa się z monitoringu prowadzonych zadań planu pracy szkoły. W kształtowaniu dobrych nawyków zdrowotnych duża rolę odegrał udział uczniów naszej szkoły w akcji „Śniadanie daje moc”. Większość dzieci zachęconych wspólnie spożywanym i przyrządzanym razem z nauczycielami, a często także rodzicami drugim śniadaniem, zaczęła przynosić do szkoły drugie śniadanie. Były to zdrowe kanapki, często przyrządzone przez rodziców lub samodzielnie – w starszych klasach- zdrowe sałatki owocowe lub warzywne, zapakowane w kolorowe pudełeczka. Spożywanie posiłków w takim stylu został rozpropagowany nawet do takiego stopnia, że wielu uczniów nazywało go „modnym”. Dzieci z klas I-III wspólnie z nauczycielem spożywały śniadanie częściej niż było to przewidziane w naszych harmonogramach.

Za ewaluację działań odpowiedzialny był zespół promocji zdrowia w szkole. Rodzice i dzieci zgodnie stwierdzali, iż zmiany w nawykach zdrowotnych zaszły na skutek akcji prowadzonych przez szkołę. Zmiany w nawykach żywieniowych uczniów zostały zauważone przez nauczycieli, pracowników niepedagogicznych. W wyniku podjętej ewaluacji zespół promocji zdrowia stwierdził, że podjęte działania zawarte w planie pracy na miniony rok szkolny spełniły swoje zadanie.

 

            Chlebów, 29.08.2018 r.

 

               Podpis dyrektora:                                            Podpis koordynatora szkolnego:

 

 

                 Jolanta Junkiert                                                        Aneta Biskup

                                                                                                     Anna Szymczak

 

 

 

 

 

ROZMIAR
KOLOR