RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SPZ 2021/2022

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA MEHOFFERA W CHLEBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Problem priorytetowy: Jesteśmy empatyczni

Wyniki ewaluacji:

Cel zaplanowany: rozwijanie postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Kryterium sukcesu: około 80% uczniów i dorosłych wykaże w ewaluacji, że działania podjęte w tym roku szkolnym przyczyniły się do rozwoju umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania we właściwy sposób.

Jak sprawdzono? Czy osiągnięto kryterium sukcesu?

Kryterium osiągniętego sukcesu sprawdzono za pomocą ankiet, obserwacji, bieżących rozmów z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły.

Realizacja zadań
Nazwa zadaniaKryterium sukcesuW jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?Czego nie udało się zrobić i dlaczego?
Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia działań przyczyniających się do świadomego i odpowiedzialnego odczuwania i reagowania na stany emocjonalne osób z bliskiego otoczenia oraz rozwijania postawy współpracy i lojalności.100 % nauczycieli zaangażuje się w opracowanie planu działań.Opracowany plan, wyłoniony problemu priorytetowy. 
Dzień Kropki. Uczniowie wszystkich oddziałów oraz pracownicy szkoły w ramach „kropkowych działań” uświadomili sobie, że zawsze należy wierzyć w swoje umiejętności oraz dbać o własne uczucia i innych.  70% uczniów poznaje potencjał kreatywności u siebie i innych.Znajomość swoich mocnych stron, pogłębienie wiary we własne możliwości i rozwijanie wyobraźni. 
„Strefa Uważności” – innowacyjny program opracowany przez psychologa szkolnego, skierowany dla uczniów klasy I. W trakcie cyklu zajęć uczniowie mogli ćwiczyć koncentrację, świadomość własnych stanów psychicznych, sposoby wyciszania i uspokajania emocji. Dodatkowo praktyka ta kształci w dziecku zdrowe nawyki. Wzmacnia elastyczność i wytrzymałość mięśni, kształtuje prawidłową postawę (pomaga zwalczyć takie wady jak skrzywienie kręgosłupa, odstające łopatki itp.), zapobiega chorobom i dodaje witalności.Lepsze samopoczucie, rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych oraz innych.Troska o siebie i innych. 
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – czyli dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Zakończyliśmy dzień z przekonaniem, że pokazywanie dobra i rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.Większość uczniów kieruje się w swoim postępowaniu zasadami opartymi na życzliwości.Wybór najbardziej życzliwej osoby w każdej klasie oraz wśród pracowników szkoły. 
Kampania 19 dni Fundacji poDRUGIE – w ramach kampanii uczniowie naszej szkoły rozmawiali o emocjach oraz tolerancji. Najmłodsze dzieci tworzyły piękne książeczki „Jak radzić sobie ze złością”. Starsi wzięli udział w technikach relaksacyjnych. Wszyscy poznawali sposoby radzenia sobie z napięciami. Uczniowie na znak sprzeciwu przemocy wobec dzieci założyli pomarańczowe wstążeczki, a także otrzymali ulotki informacyjne z Prawami Dziecka oraz telefonami zaufania. Dzieci uczestniczyły w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka. Uczniowie uczęszczający na świetlicę wzięli udział w warsztatach „Chronimy dzieci” w oparciu o scenariusz zajęć Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Mówiły o emocjach, o tajemnicach, o asertywnym stawianiu granic.Poszerzenie świadomości na temat zachowań asertywnych, granic tolerancji, przemocy wobec dzieci.Świadome reagowanie na różne stany emocjonalne, umiejętne stawianie granic. Znajomość własnych praw oraz miejsc, w których można otrzymać fachową pomoc. 
MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM – uczniowie klas ósmych uczestniczyli w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie w pogadance na temat ofiarności i poświęcenia służb broniących granicy naszej ojczyzny. Uczniowie dołączyli do akcji  #MuremZaPolskimMundurem. Ósmoklasiści wysłali również, kartkę do żołnierzy na granicy wyrażając wdzięczność za trud i bohaterską postawę.Wszyscy zaangażowani posiadają umiejętność empatii i świadomość, że nawet małe gesty potrafią wyrazić wielką wdzięczność.Zaangażowanie wszystkich uczniów klas ósmych, okazanie wdzięczności w postaci wysłanych kartek. 
Podarujmy dzieciom święta – uczniowie i nauczyciele naszej szkoły chętnie zaangażowali się w świąteczną zbiórkę organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku „Podarujmy dzieciom święta”.  Udział w takiej akcji to nauka bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, która przybliża dzieciom i młodzieży ideę wolontariatu, a potrzebującym dzieciom może sprawić ogromną radość.   90 % uczniów, rodziców i nauczycieli rozumie trudną sytuację potrzebujących.Zebranie dużej ilości maskotek, zabawek, gier planszowych, książek oraz słodyczy. 
Pełna miska dla schroniska- zbiórka karmy i koców dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Turku.  Wszyscy biorący udział w akcji potrafią wykazać się empatią dla zwierząt.Przekazanie darów do schroniska. 
Dziennik wdzięczności”- W ramach współpracy z Empatycznymi klasami odbyły się warsztaty z psychologiem szkolnym na temat „Wdzięczności” w naszej szkole oraz w Szkole Podstawowej w Koźminie. Wszyscy empatyczni uczniowie przygotowywali karty wdzięczności, które stworzyły ogromny „Dziennik wdzięczności”.  Dziennik wędrując po szkołach przypomina o tym jak wiele mamy wokół siebie cudownych rzeczy, o których czasem zapominamy. Wszyscy zaangażowani potrafią okazywać wdzięczność.Stworzenie dziennika, który wędrując po szkołach przypomina o tym jak wiele mamy wokół siebie cudownych ludzi i rzeczy, o których czasem zapominamy.  
Zbiórka dla Ukrainy- cała społeczność szkolna włączyła się w organizację pomocy Ukrainie poprzez zbiórkę żywności, kosmetyków, odzieży, zabawek oraz żywności. Wszystkie zebrane rzeczy zostały posegregowane, opisane i przekazane odpowiednim jednostkom do rozdysponowania. Zbiórka ta pokazała, że nasza społeczność nie jest obojętna na ludzką tragedię.Wszyscy biorący udział w akcji wykazali się głębokimi pokładami empatii.Duma z zaistniałego faktu. 
Dzień Walki z Depresją –  celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych, lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć. Mamy nadzieje, że pomoże to zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i zachęci więcej osób do szukania pomocy.  Zorganizowano warsztaty z psychologiem dla starszych klas. Uczniowie wykonali plakaty ze słownikiem empatycznych słów jakie można używać do osób chorych na depresję. Prace wyeksponowano w szkolnym korytarzu. Wszyscy mieli okazję podziwiać stworzony przez uczniów SP w Chlebowie oraz uczniów SP w Koźminie „Dziennik Wdzięczności”. Dostępne były także kolorowanki dla odstresowania.Większość uczniów nie pozostaje obojętna wobec uczuć i konkretnych zachowań wskazujących na potrzebę okazania pomocy innym.Zrozumienie choroby jaką jest depresja, trening rozmowy z osobą wykazującą cechy depresyjne. 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu- jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu. Nasza szkoła również włączyła się w akcję jako znak solidarności z osobami z autyzmem. Tego dnia w szkole były „ciche dzwonki” a uczniowie oraz nauczyciele ubrali się na niebiesko. W grupach przedszkolnych zorganizowano zajęcia poświęcone tematyce autyzmu.  Wychowawcy klas przeprowadzali pogadanki i propagowali wiedzę na temat autyzmu. Na szkolnym korytarzu pojawiły się sylwetki znanych osób z autyzmem, które dzięki swojej wyjątkowości mogły osiągnąć sukces. Większość uczniów przyjęła postawę „Nie oceniajmy, wspierajmy!”Zbudowanie wrażliwości społecznej w zakresie autyzmu. 
Szkolny Dzień Profilaktyki „Planeta Nadziei”- uczniowie klasy czwartej przygotowali teatrzyk profilaktyczny pod hasłem: ”Planeta Nadziei”. Artyści podkreślali, że warto żyć szczerymi i prawdziwymi emocjami, nie należy ich oszukiwać i tłumic używkami. Tam gdzie nie ma prawdziwych uczuć, emocji, empatii między ludźmi panuje chaos i smutek. Tylko szczere uczucia, a nie używki sprawiają, że życie staje się radosne i ciekawe, że czujemy się szczęśliwi”.Wszyscy obecni uczniowie oraz nauczyciele angażują się w akcję.Poczucie dobrze wykorzystanego czasu przez uczniów i nauczycieli. Radość z podjętych działań. 
Zajęcia, warsztaty prowadzone przez psychologa szkolnego: Moja moc, moje słowa- psychoedukacja o przemocy słownej,Konflikty rówieśnicze. Rozmowa o relacjach w klasie. List o emocjach,Projekt Empatyczna Klasa „Język żyrafy a język szakala”,Projekt Empatyczna Klasa „Język żyrafy a język szakala”Konflikty rówieśnicze. Bezpieczeństwo w sieci. Psychodrama – analiza zachowań,Moje uczucia- nazywamy i wyrażamy emocje. Empatia”- rozmawiamy o empatii,Tolerancja – Obchody Tygodnia Edukacji GlobalnejNietykalność cielesna. Warsztaty „Moje ciało”Dzień Osób Niepełnosprawnych Miniporadnik savoir- vivre wobec niepełnosprawnych,Relacje koleżeńskie. Rozmowy z uczniami.„Strach” warsztatyŚwiatowy Dzień Walki z Depresją. „Depresja, rozumiesz – pomagasz” „Gdy kolega dokucza mi…” – warsztaty,Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,Gdy potrzebujesz się wyciszyć na lekcji,„Cyrk motyli” – film o poczuciu własnej wartości,„Moja samoocena”„Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł.” Tworzymy kartki z życzeniami dla przebywającej w szpitalu koleżanki  klasy z okazji Dnia Przyjaciela  70 % uczniów zwiększa świadomość dotyczącą własnych uczuć i dostrzegania i rozumienia uczuć innych.Znajomość różnych stanów emocjonalnych oraz ich wpływ na kontakty interpersonalne. Budowanie postaw lojalności, współpracy i pomocy. 
Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach i warsztatach obejmujących zakres realizowanego problemu priorytetowego: „Hałas szkodzi zdrowiu” IX Powiatowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie.„Zdrowo!  Aktywnie! Zdalnie”- konferencja zorganizowana Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ramach Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.„Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne? Praca z uczniami o specjalnych potrzebach.”„Czym jest umiejętność krytycznego myślenia? Od teorii do praktyki”.„Zaprojektowani na relacje”.„Gry i zabawy relaksacyjne”.100 % pracowników szkoły wykorzystuje nowe technologie do prowadzenia zajęć, wskazuje ciekawe strony Internetowe jako źródło inspirujących poszukiwań oraz dba o dobre samopoczucie uczniów.Dobre samopoczucie społeczności szkolnej, umiejętne reagowanie na sytuacje trudne. 

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

  1. Korzyści z działań:
  • Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
  • Zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy.
  • Nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi.
  • Uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych.
  • Budowanie świadomości własnych uczuć.
  • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów.
  • Uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych.

 Podjęte przez naszą szkołę działania mające na celu rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób pokazały nam jak istotną rzeczą we współczesnym świecie jest dostrzeganie innych, a co za tym idzie- budowanie porozumienia. Wszyscy wyciągnęliśmy wnioski, że budowanie tego porozumienia jest możliwe poprzez mówienie o tym co jest dla nas ważne bez osądzania.

  • Trudności w realizacji działań:
  • Sytuacja globalna związana z obawami o ludzkie zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie ułatwiała realizacji postawionych zadań. Mieliśmy świadomość, że jest to szczególny czas, kiedy musimy zadbać o nasze wspólne relacje, dlatego postawiony cel był dla nas tak ważny. Na etapie postawionych zadań wynikały różne trudności, jednak nie były one związane z realizacją wyznaczonych zadań, natomiast z głębszym tematem jakim jest wrażliwość ludzka oraz radzenia sobie z różnymi emocjami. Każdy jest na różnym etapie rozwoju emocjonalnego i nie zawsze radzi sobie z własnymi emocjami, tym trudniej zrozumieć mu uczucia innych. Wówczas za wszelką cenę staraliśmy się zadbać o dobre samopoczucie w szkole, odbudowanie właściwych relacji, życzliwej atmosfery oraz wyzbyciu się negatywnych emocji. Mamy świadomość, że podjęte działania muszą być kontynuowane a zauważone zmiany są dla nas powodem do radości.

                                                                                        Aneta Biskup

                                                                            Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ

ROZMIAR
KOLOR