DOWOZY I ODWOZY

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS GMINNY PTU 77XY – od 5 września 2023 r.

Dowozy codziennie rano do SP Chlebów

 • Wyjazd spod UG Turek                                    6*30  
 • Szadów Pański                                                    6*40
 • Korytków                                                             6*45
 • Laski                                                                    6*50
 • Chlebów drugi                                                   6*55
 • Warenka                                                             7*05
 • Chlebów szkoła                                                  7*10
 • Pęcherzew I                                                         7*12
 • Kalinowa                                                             7*20
 • Pęcherzew II (w stronę Szadowa)                   7*25
 • Chlebów szkoła                                                   7*35
 • Powrót do UG Turek

ODWOZY/ DOWOZY II ZMIANA (na 9.25, 11.35 oraz 12.30):

PONIEDZIAŁEK

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 11.35*

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

SP Chlebów              16*00   

WTOREK

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 12.30**

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

ŚRODA

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 11.35**

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

CZWARTEK

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 12.30**

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

SP Chlebów              16*00

PIĄTEK

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 9.25***

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

* Dowóz II zmiana na 12.30: 11*25 Szadów Pański, 11*30 Korytków, 11*35 Laski, 11*40 Chlebów II, 11*45 Warenka, 11*50 Chlebów, 11*52 Pęcherzew I, 12*00 Kalinowa, 12*05 Pęcherzew II, 12*15 Chlebów szkoła

** Dowóz II zmiana na 11.35: Szadów Pański 10*35, Korytków 10*40, Laski 10*45, Chlebów II 10*50, Warenka 11*00, Chlebów 11*05, Pęcherzew I 11*07, Kalinowa 11*12, Pęcherzew II 11*17, Chlebów szkoła 11*25    

*** Dowóz II zmiana na 9.25: Szadów Pański 8*30, Korytków 8*35, Laski 8*40, Chlebów II 8*45, Warenka 8*55, Chlebów 9*00, Pęcherzew I 9*02, Kalinowa 9*07, Pęcherzew II 9*12, Chlebów szkoła 9*20      

Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.  

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS GMINNY PTU 5760C – od 5 września 2023 r.

Dowozy codziennie rano do SP Turkowice, SP Kaczki Średnie

 • wyjazd spod UG Turek                                                                         6*55
 • Turkowice                                                                                             7*05
 • Żuki                                                                                                       7*10
 • Turkowice szkoła                                                                                  7*15
 • Kowale Księże                                                                                       7*20
 • Kaczki Średnie (Finezja)                                                                      7*30
 • Wietchinin                                                                                             7*35
 • Kaczki Plastowe                                                                                     7*40
 • Rogów                                                                                                   7*45
 • Kaczki Średnie szkoła                                                                          7*50
 • Powrót do UG Turek     

ODWOZY*:

PONIEDZIAŁEK  

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

WTOREK

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               15*10

SP Chlebów                          16*00

ŚRODA

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               15*10

SP Chlebów                          16*00

CZWARTEK

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

PIĄTEK

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                      14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

* Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.  

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 1 – od 5 września 2023 r.

Dowozy codziennie rano do ZSP Słodków

ODWOZY*:

PONIEDZIAŁEK

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

ZSP Słodków                                   15*25

WTOREK   

ZSP Słodków                                   11*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

ŚRODA

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

ZSP Słodków                                   15*25

CZWARTEK          

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

PIĄTEK

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

* Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.  

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 2 – od 5 września 2023 r.

Dowozy codziennie rano do ZSP Słodków i SP Cisew

ODWOZY*:

PONIEDZIAŁEK

ZSP Słodków                          12*40

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                          15*25 

WTOREK

ZSP Słodków                          12*40

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                          14*50

ŚRODA                                 

SP Cisew                                 12*30

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                         15*25

CZWARTEK

SP Cisew                                 12*30

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                          14*50

PIĄTEK

SP Cisew                                 12*30

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                         14*50

* Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.  

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 3 – od 5 września 2023 r.

Dowozy codziennie rano do SP Żuki      

 • wyjazd spod UG Turek                                                                 6*50
 • Turek, kwiaciarnia Róża                                                               6*55
 • Turek ul. Uniejowska                                                                    7*00
 • Obrębizna                                                                                     7*10
 • Szadów Pański                                                                             7*15
 • Laski                                                                                             7*25
 • Żuki (kominy)                                                                               7*30   
 • Żuki I                                                                                            7*35
 • Żuki (w stronę Turkowic)                                                             7*40
 • Żuki szkoła                                                                                   7*45
 • powrót do UG Turek

PONIEDZIAŁEK

Odwozy

SP Żuki                       12*30

SP Żuki                       14*20

WTOREK

Odwozy

SP Żuki                       12*30

SP Żuki                       14*20

SP Żuki                       15*10

ŚRODA

Odwozy

SP Żuki                       12*30

SP Żuki                       14*20

SP Żuki                       15*10

CZWARTEK

Odwozy

SP Żuki                       12*30

SP Żuki                       14*20

SP Żuki                       15*10

PIĄTEK

Odwozy

SP Żuki                       12*30

* Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.  

ROZMIAR
KOLOR