SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła nasza przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Szkoła promująca zdrowie.

„Ważnym zadaniem szkoły jest edukacja zdrowotna, realizowana przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, której celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności dbałości o zdrowie własne i innych ludzi”. Wiodącą rolę w tej sferze pełnią zajęcia wychowania fizycznego.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia.
Szkoła promująca zdrowie jest procesem.W tym procesie bierzemy udział wszyscy: uczniowie, rodzice, nauczyciele, instytucje wspomagające.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

  • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje,ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
  • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
  • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

  • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
  • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

  • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
  • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły:

 

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 

ROZMIAR
KOLOR