BIBLIOTEKA

  PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY    

2017/2018

 1. Imprezy biblioteczne :
 2. „Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych”

-Konkurs dla klas  I i II „Zakładka do mojej ulubionej książki;

-Konkurs dla klas  III –  „Okładka mojej ulubionej książki”;

-Konkurs dla klasy IV a i  IVb- „Hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo”;

-Konkurs dla klasy V  – „Rymowanki promujące bibliotekę i czytelnictwo.

-Konkurs dla klas VI-VII- „Plakat promujący ulubione książki”

2.Parada postaci literackich.

 1. Uroczyste pasowanie uczniów klasy I na czytelników szkolnej biblioteki- styczeń

III. Wystawy okolicznościowe

 1. Wystawa z okazji świąt :
 • Bożego Narodzenia – grudzień
 • Magiczne drzewo książkowe
 • Wielkanocnych – marzec/ kwiecień

III .Spotkania z rodzicami – Pogadanki na temat –„Dlaczego warto czytać  z dzieckiem  książki?”-luty

 1. Lekcje biblioteczne:
 • Klasa I –Zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej – II półrocze
 • Klasa II-„ Bawimy się wierszami”- październik
 • Klasa III ”Tuwim w bibliotece””-   listopad
 • Klasa IV „Co wiem o książce i bibliotece?” -październik Klasa V „Kto przysłowia zna ,ten się dobrze ma”- listopad
 • Klasa VI „Gazety i czasopisma źródłem aktualnej wiedzy  i informacji”
 • Współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Koninie z Filią w Turku (lekcje biblioteczne, konkursy).
 1. Imprezy czytelnicze

Przedszkolaki

Konkurs recytatorski „Czy znasz wiersze Marii Konopnickiej?”

Klasy 0-III

Konkurs plastyczny- „Czy znasz utwory Janiny Porazińskiej?”

(maj, czerwiec);

Konkurs czytelniczy dla klas II i III „ Czy znasz utwory    Janiny Porazińskiej?”

 • Klasy IV-VII

Konkurs czytelniczy dla klas IV-VII „LEGENDY I BAŚNIE POLSKIE” – maj/czerwiec

W ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom -udział rodziców w imprezie „Rodzice czytają dzieciom” –marzec- kwiecień

 1. Akcje promujące czytelnictwo w szkole

1.”Trzecia klasa czyta przedszkolakom”- cały rok szkolny

 1. Wspólne czytanie fragmentów ulubionych książek w

Bibliotece;

3.Młodsi czytają starszym-cały rok szkolny;

4.Cykl spotkań czytelniczych z ciekawymi ludźmi;

5.Kocham Cię książko;

6.Randka w ciemno z książką;

 

 

5.„Kwiecień Miesiącem Książki i Praw Autorskich”

–„Klasa trzecia czyta przedszkolakom” –podsumowanie akcji

VII. Kiermasz na rzecz biblioteki-kwiecień

VIII .Wizyta w drukarni w ramach współpracy z Hurtownią Taniej Książki

 1. Rozwijanie samorządności – powołanie aktywu bibliotecznego -wrzesień
 2. Kształcenie kultury czytania ,nagradzanie uczniów wyróżniających się w czytelnictwie  -czerwiec

Kontrola czytelnictwa  – styczeń i czerwiec