BIBLIOTEKA

  PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY    

2018/2019

 1. Imprezy biblioteczne :
 2. „Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych”

-Konkurs dla klas  I i II „Zakładka do książki  z symbolami narodowymi;

-Konkurs dla klas  III -IV  „Okładka mojej ulubionej książki o tematyce patriotycznej”;

-Konkurs dla klas V a i  Vb- „Hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo związane z  setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ”;

-Konkurs dla klasy V I – „Patriotyczne rymowanki”- promujące bibliotekę i czytelnictwo.

-Konkurs dla klasy VII-Plakat -„Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”

-Konkurs literacki dla klasy VIII -„Wiersz o mojej ojczyźnie”

2.Parada postaci literackich.

 1. Uroczyste pasowanie uczniów klasy I na czytelników szkolnej biblioteki- styczeń

III. Wystawy okolicznościowe            

 1. Wystawa z okazji Stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości-Historia ORŁA BIAŁEGO
 • III .Spotkania z rodzicami – Pogadanki na temat –„Dlaczego warto czytać z dzieckiem  książki?-” listopad
 1. Lekcje biblioteczne:
 • Klasa I –Zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej – II półrocze
 • Klasa II-III„ Bawimy się wierszami o tematyce patriotycznej”- październik
 • Klasa IV-V „Co wiem o historii mojej ojczyzny?” –październik
 • Klasa VI-VII -Wyszukiwanie informacji na temat historii Orła Białego- listopad
 • Klasa VIII –Tworzymy tomiki poezji patriotycznej-listopad
 • Współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Koninie z Filią w Turku (lekcje biblioteczne, konkursy).
 1. Imprezy czytelnicze

Przedszkolaki

Konkurs recytatorski „Czy znasz wiersze Władysława Bełzy?”- marzec

Klasy 0-I

Konkurs plastyczny- „Czy znasz utwory Władysława Bełzy?”

(maj, czerwiec);

Gminny Konkurs Czytelniczy dla klas II i III „ Czy znasz utwory  Władysława Bełzy  ?”

 • Klasy IV-VIII

Konkurs czytelniczy dla klas IV-VIII „LEGENDY I BAŚNIE POLSKIE” – maj/czerwiec

W ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom -udział rodziców w imprezie „Rodzice czytają dzieciom” –marzec- kwiecień

 1. Akcje promujące czytelnictwo w szkole

1.”Trzecia klasa czyta przedszkolakom”

„Młodsi czytają starszym”- cały rok szkolny

 1. Wspólne czytanie fragmentów ulubionych książek. Spędzanie wolnego czasu w bibliotece.

4.Cykl spotkań czytelniczych z ciekawymi ludźmi;

5.Kocham Cię książko;

6.Randka w ciemno z książką;

5.„Kwiecień Miesiącem Książki i Praw Autorskich”

–„Klasa trzecia czyta przedszkolakom” –podsumowanie akcji

VII. Kiermasz na rzecz biblioteki-kwiecień

VIII .Wizyta w  Księgarni

 1. Rozwijanie samorządności – powołanie aktywu bibliotecznego -wrzesień
 2. Kształcenie kultury czytania ,nagradzanie uczniów wyróżniających się w czytelnictwie  -czerwiec

Kontrola czytelnictwa  – styczeń i czerwiec

 

ROZMIAR
KOLOR