Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/21

9-10.11.2020r. poniedziałek, wtorek

4-5.01.2021 poniedziałek, wtorek

4.06.2021 czwartek

25,26,27.05.2021 wtorek, środa, czwartek (egzamin kl. VIII)