Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/24

02.11.2023 r.

03.11.2023 r.

02.05. 2024 r.

14.05.2024 r. – Egzamin ósmoklasisty

15.05.2024 r. – Egzamin ósmoklasisty

16.05.2024 r. – Egzamin ósmoklasisty

17.05.2024 r.

31.05.2024 r.

ROZMIAR
KOLOR