Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/23

15.10.2022 r.

31.10.2022 r.

02.05. 2023 r.

04.05.2023 r.

05.05.2023 r

ROZMIAR
KOLOR