Raport roczny z wyników działań SPZ 2019/2020

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA MEHOFFERA W CHLEBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Problem priorytetowy: Przestrzegamy norm społecznych. Dobrze czujemy się w szkole i w domu.

 

Wyniki ewaluacji:

Cel zaplanowany: Zwiększenie dobrego samopoczucia w szkole, kształtowanie właściwych relacji oraz integracja ze środowiskiem lokalnym przyczyniąsię do budowania życzliwej atmosfery w szkole i naszym otoczeniu.

 

 

Kryterium sukcesu: około 80% uczniów wykaże w ewaluacji, że działania podjęte w tym roku szkolnym spowodowały poprawę jego samopoczucia w szkole i w domu, zmniejszy się procent uczniów, którzy nie czują się komfortowo w szkole.

 

 

Jak sprawdzono,czy osiągnięto kryterium sukcesu?

Kryterium osiągniętego sukcesu sprawdzono za pomocą ankiet, obserwacji, bieżących rozmów z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły.

 

Realizacja zadań
Nazwa zadania Kryterium sukcesu W jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu? Czego nie udało się zrobić i dlaczego?
Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia działań zachęcających do przestrzegania norm społecznych oraz poprawiających samopoczucie całej społeczności szkolnej w domu i szkole. 100 % nauczycieli zaangażuje się w opracowanie planu działań. Opracowany plan, wyłoniony problemu priorytetowy.  
Lekcje biblioteczna uczniowie klasy pierwszej wyjechali do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie z Filią w Turku. Dzieci wzięły udział w realizacji projektu edukacyjnego „Zaczynam uczyć się w szkole”. Pierwsze zajęcia przebiegały pod hasłem „Poznajmy się”. Integracja wszystkich uczniów klasy I. Zawarcie głębszych znajomości i przyjaźni klasowych.  
.XVIII  INTEGRACYJNY RAJD TURYSTYCZNY „PIECZONEGO  ZIEMNIAKA”- dnia 6 października kilkunastoosobowa społeczność naszej szkoły wzięła udział w XVIII Integracyjnym Rajdzie Turystycznym „Pieczonego ziemniaka” 70 % uczniów wspólnie i aktywnie spędza wolny czasu. Integracja społeczności szkolnej.

Zdobycie odznak turystycznych.

Współpraca z PTTK Turek, szkołami z gminy Turek, Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w Kolnicy, Gminne Koło TPD w Galewie oraz  OSP Turkowice, Chrząblice, Szadów, Cisew i Żuki.

 

 
Warsztaty profilaktyczne – w miesiącu listopadzie i grudniu uczniowie klas 1-8 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez Pedagoga –Panią Romualdę. W klasach 1-3 odbyły się dwugodzinne warsztaty na temat: „Wokół tolerancji.Czym jest agresja i przemoc?

Tematyka realizowana w klasach 4-8:

Doskonalenie umiejętności opierania się presji grupowej”.Tematyka realizowana w klasach 6-8:

 

Większość uczniów kieruje się w swoim postępowaniu zasadami opartymi na tolerancji. Okazywanie tolerancji wśród rówieśników.  
Profilaktyczna wywiadówka dla rodziców na temat: „Agresja i przemoc rówieśnicza”.

 

80 % procent rodziców poszerza swoją świadomość na temat związany z przemocą wśród dzieci starszych i młodszych. Świadome reagowanie rodziców na agresję i przemoc wśród dzieci.  
Podaruj dzieciom święta – Samorząd Uczniowski wraz ze świetlicą szkolną wzięli udział w II edycji akcji „Podaruj dzieciom święta” organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku. 90 % zaangażowanych pogłębia doświadczenia empatii i współodpowiedzialności. Chęć działania i niesienia bezinteresownej pomocy.  
Bezpieczne Walentynki – 14 lutego w naszej szkole odbyła się akcja informacyjno -edukacyjna „ Bezpieczne Walentynki”.

 

Uczniowie klas VII i VIII znają bezpieczne  zachowania w aspekcie zakażenia HIV i choroby AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.

 

Unikanie ryzykownych zachowań.  
Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla nich przedstawienie. 90% społeczności angażuje się pogłębianie i kultywowanie tradycji. Dobre samopoczucie, zadowolenie przybyłych gości integracja z lokalną społecznością.  
Choinka – uczniowie Szkoły Podstawowej w Chlebowie wzięli udział w zabawie noworocznej prowadzonej przez DJ, który zapewnił mnóstwo zabawy i atrakcji. Choinka szkolna, która na stałe wpisana jest do kalendarza imprez i uroczystości, była ważnym przeżyciem dla uczestników. 95% społeczności szkolnej chętnie spędza wspólny czas. Radość ze wspólnej zabawy, dobre samopoczucie.  
Wizyta przewodniczącego PTZN naszą szkołę odwiedził Pan Dariusz przewodniczący PTZN. Przeprowadził z uczniami klas 6-8 pogadankę na temat: „Społeczne i prawne aspekty zapobiegania narkomanii, odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Klasy 1-3 wzięły udział w spotkaniu na temat: „Bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły, uwaga obcy, zasady bezpiecznej zabawy.

 

90 % uczniów ma świadomość zagrożeń wynikających z problemu narkomanii.

99% uczniów zachowuje zasady bezpieczeństwa na drodze oraz wie jak należy zachować się w stosunku do osób obcych.

Unikanie zachowań niebezpiecznych.  
Uroczystości wpisane na stałe w kalendarz szkoły: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, andrzejki, mikołajki, święto wiosny, Dzień Patrona, Szkolny Dzień Profilaktyki, Dzień Rodziny. 90% społeczności angażuje się pogłębianie i kultywowanie tradycji. Chęć współdziałania, radość z możliwości uczestniczenia w zorganizowanych wydarzeniach, dobre samopoczucie. Nie udało zrealizować się następujących uroczystości w związku pandemią koronawirusa: święto wiosny, Dzień Patrona, Szkolny Dzień Profilaktyki, Dzień Rodziny. Dostosowując się do bieżącej sytuacji miały one nieco inną formę. Wszystkie treści, życzenia prezentowane były na facebooku szkoły.

 

W tajemniczej Krainie Krasnali– nasze przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III udali się do hali widowiskowo-sportowej w Turkuna baśń muzyczną, pt. ”W tajemniczej Krainie Krasnali”. 80 % uczniów utrwala pozytywne zasady na temat postępowania wobec rówieśników i dorosłych. Postawa wzajemnego szacunku.  
Zajęcia warsztaty prowadzone przez psychologa szkolnego:

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego– jak dbać o zdrowie psychiczne?

Integracja i przestrzeganie zasad panujących w grupie.

Mówimy o emocjach –  radzenie sobie ze strachem.

Rozmawiamy o przemocy – przeciwdziałanie przemocy, agresji.

Międzynarodowy DzieńTolerancji i Życzliwości– zyski z postawy pomagania.

Wzbudzanie motywacji do nauki.

Jak pomaga psycholog – zapoznanie i oswojenie z pracą psychologa i zachęcanie do korzystania z takiej pomocy.

Budowanie relacji i rozwiązywanie konfliktów w grupie.

Sposoby na radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

 

 

80 % uczniów zwiększa świadomośćdotyczącą przestrzegania norm społecznych,doskonali  umiejętności radzenia sobie z różnymi uczuciami. Integracja rówieśników, przestrzeganie zasad panujących w grupie, nazywanie i radzenie sobie z różnymi uczuciami, budowanie właściwych relacji, motywacja do nauki.  
Udział nauczycieli w konferencjach, szkoleniach i warsztatach obejmujących zakres realizowanego problemu priorytetowego:

ü  „Szkoła Promująca Zdrowie jako środowisko sprzyjające dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników szkoły-wyzwania, szanse, ograniczenia”.

„Komórkomania w poszukiwaniu genetycznego bliźniaka”.- konferencja zorganizowana Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

ü   „Jak sprawić, by uczniowie czuli się bezpiecznie?”-szkolenie metodyczne(Macmillan education),

ü  – „Znaczenie samooceny ucznia w nauczaniu”-szkolenie (Akademia Webinaru),

ü   „Przemoc rówieśniczajak nie wpaść w pułapkę uproszczonego myślenia” –szkolenie metodyczne( Instytut Rozwoju Nauczyciela),

ü   „Sposoby skutecznej komunikacji z dziećmi” –kurs( Akademia Psychologa,Uniqskillis),

ü  „Agresja, przemoc, mowa nienawiści w szkole-jak im przeciwdziałać/”- kurs (Szkolna 24.pl),

ü  „Procedura-Niebieska Karta w Oświacie”.

ü  Szkoła Podstawowa na czasie”-konferencja ekspercka, Nowa Era

 

 

100 % pracowników szkoły dba o dobre samopoczucie społeczności szkolnej. Dobre samopoczucie społeczności szkolnej, umiejętne reagowanie na sytuacje trudne.  
Laurka dla medyka-Nasze dzieci z przedszkola wzięły udział w Ogólnopolskiej akcji mającej na celu narysowanie Laurek dla tych ludzi, którzy w tak trudnym dla nas czasie poświęcają swoje zdrowie, czas i siły. Dzieci poprzez swoje piękne prace chciałyby szczególnie podziękować LEKARZOM, PIELĘGNIARKOM, POLICJANTOM, SPRZEDAWCOM, STRAŻAKOM.

 

90% przedszkolaków bierze udział w akcji. Dostarczenie laurek.  
Umiejętność dostosowania się do zmieniającej rzeczywistości:

Dużym wyzwaniem dla nas wszystkich było odnalezienie się w nowej sytuacji związanej z wybuchem pandemii, czego konsekwencją stało się zdalne nauczanie. Bardzo ważne dla nas było, aby w tym trudnym czasie sprostać powstałym wyzwaniom. Naszym nadrzędnym celem stało się zapewnienie uczniom, rodzicom wszelkiego wsparcia. Fundamentem wszelkich działań były relacje, które udało nam się zbudować dotychczas. W tym trudnym czasie szczególnie staraliśmy się zwrócić uwagę na radzenie sobie z nagromadzonymi emocjami oraz wzajemne zrozumienie.

95 % społeczności wzajemnie wspiera się, rozumie trudną sytuację, wytrwale angażuje się w postawione zadania.

 

Duma z naszych uczniów i rodziców, radość z dobrze wykonanych zadań.

 

 

 

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

  1. Korzyści z działań:

 

  • Poczucie przynależności do społeczności szkolnej oraz potrzeba działania.
  • Pogłębienie doświadczenia współzależności i współodpowiedzialności.
  • Pogłębianie w sobie postawy umiejętnego i konstruktywnego dialogu.
  • Umiejętne rozpoznawanie i nazywanie uczuć towarzyszących w różnych sytuacjach.
  • Podejmowanie prób radzenia sobie z różnymi uczuciami.

 

 Podjęte przez naszą szkołę działania mające na celu zwiększenie dobrego samopoczucia w szkole, kształtowanie właściwych relacji oraz integrację ze środowiskiem przyczyniły się do budowania życzliwej atmosfery w szkole i naszym otoczeniu.

 

  1. Trudności w realizacji działań:
  • W związku pandemią koronawirusa do skutku nie doszły uroczystości na stałe wpisane kalendarz szkoły: święto wiosny, Dzień Patrona, Szkolny Dzień Profilaktyki, Dzień Rodziny. Dostosowując się do bieżącej sytuacji miały one nieco inną formę. Wszystkie treści, życzenia prezentowane były na facebooku szkoły.

 

 

 

Aneta Biskup

Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ

ROZMIAR
KOLOR