HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY
Obraz1

Rok 1922 przyjmujemy jako oficjalne powstanie szkoły podstawowej w Chlebowie. Była to szkoła dwuklasowa, która mieściła się w domu Anieli i Franciszka Felisiaków. Tam mieszkał kierownik szkoły Bronisław Durkiewicz wraz z rodziną. Żona kierownika Helena Durkiewicz pracowała jako nauczycielka tej szkoły, będąc wychowawcą klasy I i II. Wychowawcą klasy III i IV był ewangelik Rudolf Kuske, a po jego śmierci Niemiec Franz Georg. Jak się później okazało był to szpieg niemiecki, przed którym rodzina Durkiewiczów ukrywała się w czasie okupacji. Wychowawcą oddziału V i VI był kierownik tej placówki Bronisław Durkiewicz.

Budynek szkoły leżał na granicy dwóch wiosek Chlebowa i Pęcherzowa. Wobec powyższego przyjęto, że szkoła znajduje się w Pęcherzewie na co wskazuje Księga Główna 3 Klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Pęcherzewie od roku szkolnego1929/30 znajdująca się w archiwum szkoły w Chlebowie. Jednocześnie zaprzeczeniem tego faktu jest Rocznik Diecezji Włocławskiej na rok 1931, w którym widnieje informacja, że była Szkoła Podstawowa w Chlebowie.

      Stale zwiększająca się liczba dzieci oraz wprowadzenie obowiązku szkolnego dla młodzieży w wieku 7-14 lat spowodowało, że koniecznością stało się zbudowanie prawdziwego budynku szkolnego. Kierownik szkoły Bronisław Durkiewicz staje się inicjatorem tego przedsięwzięcia. Wspólnie z mieszkańcami powodują Komitet Budowy Gmachu Szkoły Powszechnej w Chlebowie. Z chwilą otrzymania projektu szkoły, który został zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki dnia 16 lipca 1936 roku organizuje się cała wieś oraz wioski sąsiednie należące do obwodu tej szkoły. Wszyscy są chętni do pomocy, oferują środki transportu, pomoc fizyczną oraz wsparcie finansowe.
      Otwarcie gmachu nastąpiło 1 września 1937 roku. W szkole uczyło się 174 uczniów, których nauczało 6 nauczycieli. W otoczeniu budynku szkoły znajdowało się dużo zieleni , drzew i krzewów oraz rabat kwiatowych.
Tragiczny wrzesień 1939 roku dopisał nowe, krwawe karty do historii Turku i okolic. W Szkole Podstawowej w Chlebowie jak wspominają jej byli uczniowie 1 września 1939 roku wyglądał inaczej niż zwykle. W budynku było cicho, głucho i pusto. Wszystkie dzieci które przyszły do szkoły zostały odesłane do domu. W Chlebowie w budynku szkoły były lekcje tylko dla dzieci niemieckich. Dzieci polskie były skazane na nauczanie we własnym zakresie. Pojawiły się pierwsze inicjatywy zmierzające do organizowania tajnego nauczania. Chodziło głównie o najważniejsze przedmioty jak: język polski, historia, matematyka.
      Dnia 1 lutego 1945 Publiczna Szkoła Powszechna w Chlebowie wznowiła swoją działalność. Była to szkoła realizująca program sześciu klas szkoły powszechnej. Po wyzwoleniu powracali ludzie z wysiedleń, z przymusowych robót z Niemiec. Szkoła zaczęła funkcjonować. Organizując proces dydaktyczno – wychowawczy zwracano uwagę nie tylko na sprawy kształcenia, lecz również dążono do likwidacji skutków wojny i okupacji w nauczaniu i wychowaniu. Polegało to na pracy z młodzieżą „przerośniętą” i opóźnioną w nauce oraz wyeliminowaniu analfabetyzmu. Organizowano wiele kursów dla analfabetów między innymi w dniu 1 IX 1949 roku nastąpiło otwarcie w/w kursu w szkole w Chlebowie.
Obraz3
      Od roku szkolnego 1957/58 do 1978/79 dyrektorem szkoły był Eugeniusz Sobczak. 15 lipca 1961 roku Sejm PRL wydał ustawę, która wprowadziła ośmioklasową szkołę podstawową czyniąc z niej organizacyjną i programową podstawę całego kształcenia i wychowania. Proces modernizacji zaczął się również w szkole w Chlebowie zaczęły powstawać pracownie do nauki fizyki, chemii biologii oraz zajęć technicznych.
     W latach 1950-52 w okolicy Turku grupa geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz pracownicy Zakładu Geologii Stosowanej Centralnego Zarządu Mierniczo-Geologicznego w Katowicach odkryli zasoby węgla brunatnego w postaci nieckowatego pokładu o grubości pięciu metrów, a eksploatacja miała trwać 40 lat. Po wstępnych badaniach geologów okazało się, że szkoła w Chlebowie znajduje się nad pokładami węgla brunatnego w związku z czym została wywłaszczona, a na jej miejsce pobudowano nową szkołę.
      Wszyscy byli pod wrażeniem budowy nowego, szybko powstającego gmachu szkolnego zarówno dzieci, rodzice, nauczyciele i kierownictwo szkoły. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu 1964 roku kierownik szkoły Eugeniusz Sobczak przypomniał nauczycielom o uporządkowaniu wszystkich pomocy i rozpoczęciu pracy 15 sierpnia w związku z przeprowadzką do nowego budynku szkolnego. Eugeniusz Sobczak miał 3 lata przerwy w pełnieniu funkcji dyrektora przechodząc do Zbiorczej Gminnej Szkoły w Turku w okresie kiedy obniżono stopień organizacyjny szkoły w Chlebowie i zrobiono punktem filialnym. W tym okresie kierowniczką szkoły została Maria Sobczak (na zdjęciu po prawej). Od 1984 roku na nowo utworzono szkołę ośmioklasową i stanowisko dyrektora szkoły ponownie objął Eugeniusz Sobczak, które piastował do momentu odejścia na emeryturę czyli do roku 1986.
Obraz7
 W roku szkolnym 1986/87 dyrektorem szkoły w Chlebowie została Grażyna Filas, która pełniła tą funkcję do 2007 roku. Na terenie szkoły znajduje się niewielkie wyasfaltowane boisko ( z którego najczęściej korzystają dzieci w czasie dużych przerw ), przystosowane do gry w koszykówkę oraz boisko do piłki ręcznej i do piłki siatkowej. Ponadto szkoła posiada bieżnię 3 torową o długości 60 m, rozbieg do skoku w dal i wzwyż. Wśród boisk ustawiono ławki do wypoczynku. W roku szkolnym 1987/88 doprowadzono wodę do budynku i zamontowano umywalki, w 1988/89 założono centralne ogrzewanie. Rok szkolny 1992/93 to kolejne remonty, takie jak malowanie wewnętrzne i zewnętrzne szkoły oraz naprawa dachu. We wrześniu 1994 roku wieś, a także szkoła doczekała się drogi asfaltowej biegnącej wzdłuż wsi przy szkole, a przed szkołą wykonano plac asfaltowy do zabaw dla dzieci w czasie przerw.
     Ogromne zmiany w stylu pracy i funkcjonowania szkół wprowadza kolejna reforma szkolnictwa w 1999 roku, związana z wprowadzeniem trzech typów szkół 6-klasowej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum. Zmiany zaszły również, w szkole po rozbudowie obecnego budynku, co miało miejsce w roku szkolnym 1998/99. Dobudowano sanitariaty oraz bibliotekę szkolną, która do czasu rozbudowy mieściła się w wydzielonej części jednej z klas. Na wprost głównego wejścia do szkoły powstała szatnia.
       Rok szkolny 2007/2008 to kolejne wielkie zmiany dla szkoły w Chlebowie. Nowym dyrektorem zostaje Jolanta Junkier, a w szkole kończą się prace remontowe.Szkoła ma nowy dach, nową elewację. Ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej było pozyskanie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku funduszy na remont kuchni szkolnej. Zakupiono nowoczesny sprzęt oraz urządzenia kuchenne i rozpoczęło się w szkole dla uczniów oczekiwane od dawna żywienie.  W czerwcu 2008 roku szkoła pozyskuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową na 10 stanowisk, projektor, laptop oraz uzyskuje szybkie łącza internetowe. W lutym bieżącego roku Fundacja Familijny Poznań otworzyła oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przedszkole to mieści się w jednej z sal szkolnych, która została odpowiednio przystosowana.
      Dnia 16 czerwca  2012 roku Szkoła Podstawowa w Chlebowie otrzymała imię   Józefa Mehoffera. Uroczystość nadania imienia połączona została z obchodami  90 – lecia istnienia placówki. Wójt Gminy Turek przekazał sztandar pani Dyrektor Szkoły, która dokonała jego prezentacji, a następnie przekazała go uczniom, mówiąc: „Drodzy uczniowie. Wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem”. Przedstawiciele uczniów złożyli przyrzeczenie, po czym nastąpiło ślubowanie na sztandar przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców. Po ślubowaniu  o  uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poproszono najstarszego emerytowanego nauczyciela, pana Ryszarda Buta.
1379949065_2_uroczystosc-nadania-szkole-podstawowej-
     Data 1 września 2015 w historii społeczności lokalnej zapisze się szczególnie. Tego dnia bowiem do użytku oddano wyremontowany i  powiększony o sto procent budynek szkoły. Placówka powiększyła się o salę gimnastyczną z zapleczem  na sprzęt sportowy oraz nowe sale, a wśród nich m.in.: informatyczną, humanistyczno- językową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, szatnie z pełnym węzłem sanitarnym oraz archiwum. Dodatkowo szkoła zyskała kotłownię i nowy system ogrzewania oraz elewację. Całkowity koszt remontu jaki poniosła gmina Turek to 1 mln 300 tys. zł. Ale to nie wszystkie koszty, bowiem szkoła pozyskała sponsorów, którzy dawali wyposażenie albo wpłacali pieniążki. Na uroczysta inaugurację przybyło mnóstwo gości, w tym przedstawiciele rządu, władz samorządowych, projektant ( Wiesława Kolenda), wykonawca budowy (Andrzej Jafra), emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice i dzieci.
DSCN8558DSCN8547

 

ROZMIAR
KOLOR