Rok szkolny 2018/2019

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie rok szkolny 2018/2019

 

W wyniku przeprowadzonego badania na temat obowiązujących norm społecznych i samopoczucia społeczności uczniowskiej naszej szkoły stwierdzamy, że uczniowie w większości dobrze czują się w szkole.  Zaniepokoił nas fakt, iż jest grupa uczniów-35%, która jest świadkiem obrażania i przezywania. Spróbowaliśmy dopytać, czym mogą być spowodowane takie zachowania. Okazało się, że niektórzy nie radzą sobie z agresją słowną oraz nie potrafią wytłumaczyć powodów swojego zachowania. Aktualnie w szkole uczą się dzieci młodsze i dużo starsze od nich, ze względu na duże zróżnicowanie społeczne i emocjonalne zespół promocji zdrowia, postanowił zająć się respektowaniem norm, które wpływają na samopoczucie uczniów.

 CEL: Przestrzegamy norm społecznych. Dobrze czujemy się w szkole i w domu. Kryterium sukcesu: około 60% uczniów wykaże w ewaluacji, że działania podjęte w tym roku szkolnym spowodowały poprawę jego samopoczucia w szkole i w domu, zmniejszy się procent uczniów, którzy nie czują się komfortowo w szkole.

 

ZADANIA

 

 

KRYTERIUM SUKCESU ODPOWIEDZIALNI MONITOROWANIE TERMIN SPOSÓB SPRAWDZENIA WYKONANIA DZIAŁANIA (Co wskaże?, Jak sprawdzimy? Kto sprawdzi?)
Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019. 90% nauczycieli zgłosi propozycję działań. Zespół ds. Promocji Zdrowia Dyrektor, koordynator IX 2018 Opracowany plan i wyłonienie problemu priorytetowego.
Promocja zdrowego odżywiania. Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” Udział klasy II, pomoc rodziców w akcji. Dyrektor, koordynator 8 XI Informacje na stronie internetowej szkoły, płyta z nagranym filmem z przebiegu wydarzenia dla uczniów.
Udział w Europejskim Tygodniu Sportu Budowanie świadomości wpływu sportu i zdrowego stylu życia na nasze samopoczucie. P. Gniewisz, A. Greber- Karpińska, gościnnie W. Rusek Dyrektor, koordynator IX Informacja na stronie internetowej i facebook’u szkoły.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego oraz Dnia bez przemocy. Uczniowie i pracownicy zwrócą szczególną uwagę na dbanie o zdrowie psychiczne oraz znają objawy depresji. A.Szymczak Dyrektor, koordynator 11 X Obserwacje wychowawców.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji,Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Większość uczniów prezentuje postawę tolerancji, życzliwości. A.Szymczak, A.Biskup Dyrektor, koordynator 21 XI Obserwacje wychowawców, strona internetowa szkoły.
Świąteczne Spotkanie Integracyjne Integracja ze środowiskiem lokalnym E.Popielarz, I.Sylwestrzak, I. Woźniak, Koordynator 15 XII Strona internetowa szkoły.
PODARUJMY DZIECIOM ŚWIĘTA Zebranie maskotek, gier planszowych, zabawek. I.Woźniak, B.Maas Koordynator XII Przekazane dary dla MOPS w Turku.
Obchody Dni Bezpiecznego Internetu Uczniowie znają zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz wiedzą jak należy bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu. J.Pośka, I.Białas Dyrektor, Koordynator 6 II Obserwacje wychowawców.

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Autyzmu Budowanie świadomości na temat autyzmu, uczniowie wiedzą jak osoby z autyzmem odbierają rzeczywistość. A.Szymaczak, wychowawcy Dyrektor, Koordynator IV Strona internetowa szkoły.
SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI, WIDZISZ, SŁYSZYSZ, WIESZ– DZIAŁAJ! Uczniowie wiedzą jaki wpływ mogą mieć używki na ich organizm oraz wiedzą jak ważną rolę w życiu odgrywa przyjaźń. M.Perlińska, wychowawcy Dyrektor, Koordynator 31 V Strona internetowa szkoły, zaproszeni rodzice
Warsztaty dotyczące problematyki uzależnień, agresji i przemocy. Większość uczniów unika aktów agresji i przemocy. I.Cytrowska-pedagog, psychoterapeuta, profilaktyk PTZN Dyrektor V Strona internetowa szkoły, obserwacje pracowników szkoły
Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze prowadzone w ciągu roku szkolnego przez psychologa szkolnego. Większość uczniów zwraca uwagę na kulturę słowa, dobre relacje z rówieśnikami oraz odnosi się z szacunkiem do drugiego człowieka. A.Szymaczak Dyrektor Cały rok Obserwacje Dyrektora i wychowawców.
Organizacja stałych uroczystości wynikających z kalendarza i tradycji: Dzień Chłopca, andrzejki, mikołajki, Dzień Edukacji Narodowej, jasełka, choinka szkolna, walentynki, Dzień Kobiet, pierwszy dzień wiosny, Dzień Rodziny Zaangażowanie rodziców i większości uczniów w przygotowanie uroczystości Wychowawcy Dyrektor Cały rok Obserwacja rodziców. Obserwacja przez dyrektora, umieszczenie wiadomości na stronie internetowej szkoły, zdjęcia z imprezy.
Spotkania integracyjne, rajdy, wycieczki. Zadowolenie uczniów,rodziców i wychowawców z podejmowanych przedsięwzięć. Wychowawcy Dyrektor Cały rok Wspólne działania z rodzicami.

 

 

 

 

 

ROZMIAR
KOLOR