RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SPZ 2022/2023

RAPORT ROCZNY Z WYNIKÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA MEHOFFERA W CHLEBOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Problem priorytetowy: Jesteśmy empatyczni, jesteśmy dla siebie dobrzy, dostrzegamy innych wokół nas, potrafimy prosić o pomoc

Wyniki ewaluacji:

Cel zaplanowany: rozwijanie umiejętności dostrzegania uczuć innych, nazywania uczuć własnych, umiejętności radzenia sobie z nimi oraz zachęcanie do zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych.

Kryterium sukcesu: około 80% uczniów i dorosłych wykaże w ewaluacji, że działania podjęte w tym roku szkolnym przyczyniły się do rozwoju umiejętności zauważania stanów emocjonalnych innych osób, kreowania postawy otwartości, życzliwości na drugiego człowieka i samego siebie.

Jak sprawdzono? Czy osiągnięto kryterium sukcesu?

Kryterium osiągniętego sukcesu sprawdzono za pomocą ankiet, obserwacji, bieżących rozmów z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły.

Realizacja zadań
Nazwa zadaniaKryterium sukcesuW jakim stopniu osiągnięto kryterium sukcesu?Czego nie udało się zrobić i dlaczego?
Opracowanie przez zespół nauczycieli ds. Promocji Zdrowia działań przyczyniających się do świadomego i odpowiedzialnego odczuwania i reagowania na stany emocjonalne osób z bliskiego otoczenia oraz rozwijania postawy współpracy i lojalności.100 % nauczycieli zaangażuje się w opracowanie planu działań.Opracowany plan, wyłoniony problemu priorytetowy. 
Dzień Piżamy w szkole – to część ogólnopolskiego wydarzenia Bieg w Piżamach oraz Wylosuj Anioła, który organizuje Fundacja „Gdy Liczy się Czas”. Tego dnia uczniowie i nauczyciele przychodząc w piżamach do szkoły w szerszy sposób mogli spojrzeć na temat zdrowia. Każdy mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dla niego zdrowie. Nie myślimy o zdrowiu, kiedy jesteśmy zdrowi. Ale jak cenne jest zdrowie poznajemy dopiero w chorobie.  Zdrowie, to nie tylko zdrowa dieta, to zdrowe zachowanie, zdrowe myślenie, to dobre relacje z rówieśnikami, to równowaga między zabawą, a obowiązkami. To poznanie siebie i swojego miejsca w otaczającym świecie. To odpowiedzialność i dbanie o siebie, bliskich, ekologię.90% uczniów i nauczycieli zaangażowało się w akcję.Znajomość zasad wspierania swojego zdrowia i jego rozumienie w szerokim znaczeniu. 
„Empatyczny nauczyciel” innowacyjny program opracowany przez psychologa szkolnego, skierowany do nauczycieli naszej szkoły. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród nauczycieli. Założeniem projektu jest rozwijanie u dorosłych umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych pracowników oraz uczniów i reagowania na dany sposób zachowania. Głównym celem programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego zarówno dzieci jak i nauczycieli, nauka jak dbać o dobrostan psychiczny.   Dzień Kropki. Uczniowie wszystkich oddziałów oraz pracownicy szkoły w ramach „kropkowych działań” uświadomili sobie, że zawsze należy wierzyć w swoje umiejętności oraz dbać o własne uczucia i innych.  Lepsze samopoczucie, rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych oraz innych.       70% uczniów poznaje potencjał kreatywności u siebie i innych.Troska o siebie i innych.           Znajomość swoich mocnych stron, pogłębienie wiary we własne możliwości i rozwijanie wyobraźni. 
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – czyli dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Zakończyliśmy dzień z przekonaniem, że pokazywanie dobra i rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.Większość uczniów kieruje się w swoim postępowaniu zasadami opartymi na życzliwości.Wybór najbardziej życzliwej osoby w każdej klasie oraz wśród pracowników szkoły. 
Kampania 19 dni Fundacji poDRUGIE – w ramach kampanii uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach, które poruszały problemy związane z przemocą w rodzinie, szkole oraz zażywaniem środków uzależniających (narkotyki, alkohol). Działania realizowane są w ramach Kampanii 19 dni, czyli 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii, która rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Po raz drugi w listopadzie mówiliśmy w naszej szkole o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominaliśmy i uczyliśmy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.Poszerzenie świadomości na temat zachowań asertywnych, granic tolerancji, przemocy wobec dzieci.Świadome reagowanie na różne stany emocjonalne, umiejętne stawianie granic. Znajomość własnych praw oraz miejsc, w których można otrzymać fachową pomoc. 
Kiermasz świąteczny dla Zuzi- Wszyscy włożyli wiele pracy i serca w jego przygotowanie. Podczas kiermaszu można było zaopatrzyć się w przeróżne świąteczne dekoracje, upominki wykonane przez dzieci, rodziców czy też babcie.  Zebraliśmy piękną sumę, co było dla nas przemiłym zaskoczeniem. Cały dochód został przeznaczony na leczenie Zuzi. Po raz kolejny byliśmy pod wrażeniem aktywności całej społeczności szkolnej podczas organizacji i zakupów, a także szczodrości i życzliwości dla nas i tego co wspólnie robimy. Wszyscy zaangażowani posiadają umiejętność empatii i świadomość, że nawet małe gesty potrafią wyrazić wielką wdzięczność.Zaangażowanie całej społeczności szkolnej, okazanie wzajemnej życzliwości. 
Podarujmy dzieciom święta – uczniowie i nauczyciele naszej szkoły chętnie zaangażowali się w świąteczną zbiórkę organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku „Podarujmy dzieciom święta”.  Udział w takiej akcji to nauka bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, która przybliża dzieciom i młodzieży ideę wolontariatu, a potrzebującym dzieciom może sprawić ogromną radość.   90 % uczniów, rodziców i nauczycieli rozumie trudną sytuację potrzebujących.Zebranie dużej ilości maskotek, zabawek, gier planszowych, książek oraz słodyczy. 
Pełna miska dla schroniska- zbiórka karmy i koców dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Turku.     Spotkanie z koordynatorem ds. zdrowia psychicznego w Turku, panią psycholog – uczniowie klasy 7 oraz 8 uczestniczyli w spotkaniu z koordynatorem do spraw zdrowia psychicznego na terenie powiatu tureckiego, podczas którego został omówiony temat stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim.  Wszyscy biorący udział w akcji potrafią wykazać się empatią dla zwierząt.     Uczestnicy spotkania znają sposoby radzenia sobie ze stresem, wiedzą gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych.Przekazanie darów do schroniska.       Bardziej świadome reagowanie na sytuacje stresogenne. 
Kartka z pozdrowieniami dla ciężko chorych osób z zakładu opiekuńczo- leczniczego w Turku- kartki tworzone przez uczniów naszej szkoły z okazji Dnia Chorego trafiły do ciężko chorych osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Turku tuż przed świętami Wielkanocy. Empatia to bycie taktownym, dlatego nasze kartki pełne dobrych słów sprawdzone zostały skrupulatnie przez psychologa szkolnego i trafiły we właściwe ręce. Do placówki dostarczono również wielkonocne babeczki dla każdego pracownika oraz pacjenta. Działania były realizowane w ramach Obchodów Światowego Dnia Zdrowia.  Wszyscy zaangażowani posiadają umiejętność empatii i świadomość, że nawet małe gesty mają wielką siłę  i potrafią sprawić wiele radości.Zaangażowanie wszystkich uczniów, okazanie empatii, budowanie wrażliwości społecznej w postaci wysłanych kartek. 
Europejski Tydzień Mózgu- celem obchodów jest zwrócenie uwagi na niezwykle ważną funkcję tego organu oraz przypomnienie o profilaktycznych badaniach układu nerwowego i odpowiedniej diecie, która jest niezwykle ważna, jeśli zależy nam na zachowaniu odpowiedniej sprawności naszego mózgu. Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka szkolna na temat sposobów poprawy funkcjonowania mózgu. Dla najmłodszych dostępne były różnorodne ćwiczenia. Ciekawym doświadczeniem dla dzieci był test Stroopa a uczniowie klas starszych mieli okazję odpowiedzieć na podchwytliwe pytania.  Wszyscy biorący udział w akcji wykazali się dużym zaangażowaniem.Poczucie dobrze wykorzystanego czasu przez uczniów i nauczycieli. 
Wsparcie Ósmoklasistów- Nauczyciele SP im. J. Mehoffera w Chlebowie też się uczą. W kwietniu oraz w maju zapoznali się z raportem „Młode Głowy”, raportem o stanie zdrowia psychicznego dzieci w wieku szkolnym. W ramach projektu koordynowanego przez szkolnego psychologa uczniom klasy 8 wszyscy nauczyciele uczący nadali immunitet. Oznacza to, że w maju w miesiącu w którym odbywają się egzaminy nasi ósmoklasiści nie mieli kartkówek, sprawdzianów z przedmiotów nieegzaminacyjnych (prócz matematyka, język angielski, język polski). Uczniowie klasy 8 spotykali się na zajęciach z psychologiem w celu rozładowania napięcia oraz integracji klasy. W ostatnim tygodniu przed egzaminem słowa wsparcia otrzymali na kodach QR.  100 % nauczycieli zaangażowało się we wsparcie uczniów klas VIII, nie pozostali obojętni na potrzeby psychiczne uczniów.Zbudowanie poczucia wzajemnego zrozumienia. 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu- jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu. Nasza szkoła również włączyła się w akcję jako znak solidarności z osobami z autyzmem. Tego dnia w szkole były „ciche dzwonki” a uczniowie oraz nauczyciele ubrali się na niebiesko. W grupach przedszkolnych zorganizowano zajęcia poświęcone tematyce autyzmu.  Wychowawcy klas przeprowadzali pogadanki i propagowali wiedzę na temat autyzmu. Na szkolnym korytarzu pojawiły się sylwetki znanych osób z autyzmem, które dzięki swojej wyjątkowości mogły osiągnąć sukces. Większość uczniów przyjęła postawę „Nie oceniajmy, wspierajmy!” Każdy z nas ma prawo być inny.Zbudowanie wrażliwości społecznej w zakresie autyzmu. 
Szkolny Dzień Profilaktyki „Światowy Dzień bez Tytoniu 2023. Potzrebujemy żywności, nie tytoniu”- globalna kampania 2023 ma na celu podniesienie świadomości na temat alternatywnej produkcji roślinnej i możliwości marketingowych dla rolników tytoniu oraz zachęcenie ich do uprawy zrównoważonych, pożywnych upraw. Uczniowie kl. V przygotowali teatrzyk profilaktyczny „Opowieści z Olimpu” na temat spożywania niebezpiecznych używek. Dostrzeżenie globalnego problemu związanego z uprawą tytoniu na rzecz pożywnych upraw.  
Koncert profilaktyczny dla uczniów „RYMcerze”- podczas spotkania z młodzieżą raperzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym oraz walką z nałogami. Przekazali treści profilaktyczne i pozytywny komunikat „bez zadęcia i sztuczności”, co również znalazło swój wydźwięk w autorskich hip-hopowych kawałkach niesamowitego duetu. Zasady, które szkoła stara się wpajać wychowankom na co dzień, goście przekazali w zupełnie inny sposób. Podczas spotkania raperzy przestrzegali przed wpływem „złego towarzystwa”, sięganiem po wszelkiego rodzaju używki, narażaniem się na bezcelowe zniszczenie. Zachęcali do asertywności wobec zagrożeń i wyboru własnej drogi życiowej jako możliwości realizacji swoich celów i spełniania marzeń.  Wszyscy obecni mają świadomość, że każdego w życiu mogą spotkać sytuacje trudno, warto mówić o nich, szukać wspólnych rozwiązań.Dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi. 
Szkolny program  „Essa”- program zainicjowany przez psychologa szkolnego angażujący społeczność całej społeczności szkolnej w którym uczniowie z własnej inicjatywy angażowali się w pomoc koleżeńską wspierając uczniów mających trudności w nauce.Wszyscy zaangażowani uczniowie potrafią się wzajemnie wspierać, pogłębiać wzajemne relacje oraz poprawiają swoje wyniki w nauce.Uczniowie mają świadomość, że zostanie im udzielona pomoc w sytuacji trudnej, uczniowie udzielający pomoc maja świadomość, że działania mają wysoką wartość, czują się potrzebni. 
Rajdy integracyjno – krajoznawcze : XXI Integracyjny Rajd Turystyczny Pieczonego Ziemniaka  Integracyjna Impreza na Orientację TurIno  Integracyjny Rajd „O uśmiech dziecka”   Questing o  puchar Burmistrza Miasta Dobra „Dobra bez tajemnic”  Zaangażowani uczniowie i nauczyciele wspólnie spędzają czas tworząc jedną grupę, wspólnie rozwiązują wyznaczone zadania i pokonują trudności.Budowanie poczucia wzajemnego zaufania oraz polegania na sobie. 

Wnioski (posumowanie i interpretacja wyników ewaluacji):

  1. Korzyści z działań:
  • Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby własne i innych ludzi.
  • Nabywanie umiejętności nazywania różnych uczuć.
  •  Dostrzegania pozytywnych cech własnych i innych.
  • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów.
  • Uświadomienie potrzeby zwracania się o pomoc do innych w sytuacjach trudnych.

 Podjęte przez naszą szkołę działania mające na celu rozwijanie umiejętności rozmawiania o różnych uczuciach, stanach emocjonalnych pokazały nam, że nie jest to temat łatwy w obecnej rzeczywistości szkolnej. Jesteśmy niedużą społecznością, dlatego łatwiej nam dostrzec drugiego człowieka. Mamy świadomość, że otwartość, życzliwość i wielokrotne zachęcanie do dialogu buduje porozumienie.

  • Trudności w realizacji działań:
  • Na etapie postawionych zadań wynikały różne trudności, jednak nie były one związane z realizacją wyznaczonych zadań, natomiast z głębszym tematem jakim jest wrażliwość ludzka oraz radzenia sobie z różnymi emocjami. Każdy jest na różnym etapie rozwoju emocjonalnego i nie zawsze radzi sobie z własnymi emocjami, tym trudniej zrozumieć mu uczucia innych. Wówczas za wszelką cenę staraliśmy się zadbać o dobre samopoczucie w szkole, odbudowanie właściwych relacji, życzliwej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa.               

                                                                                          Aneta Biskup

                                                                            Podpis Koordynatora SzPZ/PPZ

ROZMIAR
KOLOR