PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY    

2016/2017

 1. Imprezy biblioteczne :
 2. „Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych”

-Konkurs dla klas  I i II „Zakładka do mojej ulubionej książki;

-Konkurs dla klas  III a i III b-  „Okładka mojej ulubionej książki”;

-Konkurs dla klasy IV- „Hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo”;

-Konkurs dla klas V i VI- „Rymowanki promujące bibliotekę i czytelnictwo.

2.Uroczyste pasowanie uczniów klasy I na czytelników szkolnej biblioteki-  styczeń

 1. Wystawy okolicznościowe
 2. Wystawa z okazji świąt :
 • Bożego Narodzenia – grudzień
 • Wielkanocnych – marzec/ kwiecień

III .Spotkania z rodzicami – Pogadanki na temat „ Książka w życiu mojego dziecka” – listopad

 1. Lekcje biblioteczne:
 • Klasa I –Zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej – II półrocze
 • Klasa II „Czasopisma dla dzieci”- październik, marzec
 • Klasa III” Budowa książki”-   listopad
 • Klasa IV „Słowniki, encyklopedie, literatura popularno-naukowa” – październik ,kwiecień
 • Klasa V „Katalogi rzeczowe”- październik ,kwiecień
 • Klasa VI „Katalogi” listopad ,maj
 • Współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Koninie z Filią w Turku (lekcje biblioteczne, konkursy).
 1. Imprezy czytelnicze
 2. Klasy 0-III
 • Konkurs plastyczny- „Czy znasz wiersze W.Chotomskiej?”

(maj, czerwiec);

 • Konkurs czytelniczy dla klas II i III „ Czy znasz wiersze
 1. Chotomskiej?”
 • Konkurs czytelniczy dla klas IV-VI „LEGENDY I BAŚNIE POLSKIE” – kwiecień
 • W ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom -udział rodziców w imprezie „Rodzice czytają dzieciom” –marzec- kwiecień
 1. Akcje promujące czytelnictwo w szkole

1.”Trzecia klasa czyta przedszkolakom”- cały rok szkolny

 1. Wspólne czytanie fragmentów ulubionych książek w bibliotece –poniedziałki 7.45-8.30;

3.„Kwiecień Miesiącem Książki i Praw Autorskich”-podsumowanie akcji –„Klasa trzecia czyta przedszkolakom”

 1. „MAŁY MIŚ W ŚWIECIE LITERATURY”- Ogólnopolski program rozwijania czytelnictwa i współpracy miedzy przedszkolami pod patronatem „PRZEDSZKOLNE ABC”- IX-XI

VII. Kiermasz na rzecz biblioteki-kwiecień

VIII. Rozwijanie samorządności – powołanie aktywu bibliotecznego  -wrzesień

 1. Kształcenie kultury czytania ,nagradzanie uczniów wyróżniających się w czytelnictwie  -czerwiec

Kontrola czytelnictwa  – styczeń i czerwiec