DOWOZY I ODWOZY

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS GMINNY PTU 77XY – od 5 września 2023 r.

Dowozy codziennie rano do SP Chlebów

 • Wyjazd spod UG Turek                6*30
 • Szadów Pański                             6*40
 • Korytków                                      6*45
 • Laski                                             6*50
 • Chlebów drugi                              6*55
 • Warenka                                       7*05
 • Chlebów szkoła                            7*10
 • Pęcherzew I                                  7*12
 • Kalinowa                                       7*20
 • Pęcherzew II (w stronę Szadowa) 7*25
 • Chlebów szkoła                            7*35
 • Powrót do UG Turek

ODWOZY/ DOWOZY II ZMIANA (na 9.25, 11.35 oraz 12.30):

PONIEDZIAŁEK

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 11.35*

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

SP Chlebów              16*00

WTOREK

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 12.30**

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

ŚRODA

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 11.35**

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

CZWARTEK

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 12.30**

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

SP Chlebów              16*00

PIĄTEK

SP Chlebów              Dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 9.25***

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

* Dowóz II zmiana na 12.30: 11*25 Szadów Pański, 11*30 Korytków, 11*35 Laski, 11*40 Chlebów II, 11*45 Warenka, 11*50 Chlebów, 11*52 Pęcherzew I, 12*00 Kalinowa, 12*05 Pęcherzew II, 12*15 Chlebów szkoła

** Dowóz II zmiana na 11.35: Szadów Pański 10*35, Korytków 10*40, Laski 10*45, Chlebów II 10*50, Warenka 11*00, Chlebów 11*05, Pęcherzew I 11*07, Kalinowa 11*12, Pęcherzew II 11*17, Chlebów szkoła 11*25

*** Dowóz II zmiana na 9.25: Szadów Pański 8*30, Korytków 8*35, Laski 8*40, Chlebów II 8*45, Warenka 8*55, Chlebów 9*00, Pęcherzew I 9*02, Kalinowa 9*07, Pęcherzew II 9*12, Chlebów szkoła 9*20      

Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.  

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS GMINNY PTU 5760C – od 5 września 2023 r.

 

Dowozy codziennie rano do SP Turkowice, SP Kaczki Średnie

 • wyjazd spod UG Turek             6*55
 • Turkowice                                 7*05
 • Żuki                                          7*10
 • Turkowice szkoła                      7*15
 • Kowale Księże                          7*20
 • Kaczki Średnie (Finezja)           7*30
 • Wietchinin                               7*35
 • Kaczki Plastowe                       7*40
 • Rogów                                     7*45
 • Kaczki Średnie szkoła              7*50
 • Powrót do UG Turek

 

ODWOZY*:

PONIEDZIAŁEK

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

WTOREK

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               15*10

SP Chlebów                          16*00

ŚRODA

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               15*10

SP Chlebów                          16*00

CZWARTEK

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

PIĄTEK

SP Turkowice                      12*25

SP Kaczki Średnie               12*40

SP Turkowice                      14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

* Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 1 – od 5 września 2023 r.

Dowozy codziennie rano do ZSP Słodków

 • wyjazd spod UG Turek                             6*45
 • Zdrojki                                                      7*00
 • Grabieniec                                                7*05
 • Obrzębin (wiata)                                       7*10
 • Obrzębin (piekarnia)                                 7*15
 • Słodków – szkoła                                       7*25
 • Obrzębin (siłownia)                                   7*27
 • Obrzębin (sklep)                                        7*31
 • Muchlin                                                     7*35
 • Słodków Kolonia (w tym za cmentarzem) 7*45
 • Grabieniec (za cmentarzem)                      7*47
 • Słodków – szkoła                                       7*50

ODWOZY*:

PONIEDZIAŁEK

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

ZSP Słodków                                   15*25

WTOREK

ZSP Słodków                                   11*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

ŚRODA

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

ZSP Słodków                                   15*25

CZWARTEK

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

PIĄTEK

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*45

ZSP Słodków                                   14*40

* Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 2 – od 5 września 2023 r.

Dowozy codziennie rano do ZSP Słodków i SP Cisew

 • wyjazd spod UG Turek                                   6*30
 • Turek, ul. Kaliska                                             6*35
 • Budy Słodkowskie (nowa droga i las)             6*50
 • Piętno                                                             7*00
 • Wrząca                                                            7*05
 • Albertów – Dębina                                          7*15
 • Albertów przy drodze krajowej                       7*20
 • Słodków                                                           7*25
 • Cisew (kapliczka, osiedle, dwa przystanki)       7*35
 • Paździerowice                                                  7*40
 • Cisew (skrzyżowanie do szkoły)                       7*45
 • Cisew szkoła                                                    7*50
 • powrót do UG Turek

ODWOZY*:

PONIEDZIAŁEK

ZSP Słodków                          12*40

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                          15*25

WTOREK

ZSP Słodków                          12*40

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                          14*50

ŚRODA

SP Cisew                                 12*30

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                         15*25

CZWARTEK

SP Cisew                                 12*30

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                          14*50

PIĄTEK

SP Cisew                                 12*30

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*30

ZSP Słodków                          14*00

SP Cisew                                 14*30

ZSP Słodków                         14*50

* Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 3 – od 5 września 2023 r.

Dowozy codziennie rano do SP Żuki      

 • wyjazd spod UG Turek              6*50
 • Turek, kwiaciarnia Róża             6*55
 • Turek ul. Uniejowska                 7*00
 • Obrębizna                                  7*10
 • Szadów Pański                           7*15
 • Laski                                           7*25
 • Żuki (kominy)                             7*30
 • Żuki I                                          7*35
 • Żuki (w stronę Turkowic)            7*40
 • Żuki szkoła                                  7*45
 • powrót do UG Turek

PONIEDZIAŁEK

Odwozy

SP Żuki                       12*30

SP Żuki                       14*20

WTOREK

Odwozy

SP Żuki                       12*30

SP Żuki                       14*20

SP Żuki                       15*10

ŚRODA

Odwozy

SP Żuki                       12*30

SP Żuki                       14*20

SP Żuki                       15*10

CZWARTEK

Odwozy

SP Żuki                       12*30

SP Żuki                       14*20

SP Żuki                       15*10

PIĄTEK

Odwozy

SP Żuki                       12*30

* Ostateczna liczba odwozów podlegać będzie weryfikacji i aktualizacji po rozpoczęciu roku szkolnego

Podane godziny są orientacyjne i związane z warunkami drogowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności na przystanku autobusowym podczas wsiadania i wysiadania.

ROZMIAR
KOLOR