DOWOZY I ODWOZY

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

AUTOBUS GMINNY PTU 77XY – od 3 września 2019 r.

 Dowozy codziennie rano do SP Chlebów

 • Wyjazd spod UG Turek                  6*40
 • Szadów Pański                                 6*50
 • Korytków                                          6*55
 • Laski                                                  7*00
 • Chlebów drugi                                  7*05
 • Warenka                                           7*10
 • Chlebów szkoła                                 7*15
 • Pęcherzew I                                      7*20
 • Pęcherzew II (w stronę Szadowa) 7*25
 • Kalinowa                                            7*30
 • Chlebów szkoła                                  7*35
 • Powrót do UG Turek

ODWOZY:

PONIEDZIAŁEK

SP Chlebów              11*35 plus dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 12.20

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

WTOREK

SP Chlebów              11*35 plus dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 12.20

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

SP Chlebów              15*05

 ŚRODA

SP Chlebów              11*35 plus dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 12.20

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

 CZWARTEK

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

SP Chlebów              15*05

PIĄTEK

SP Chlebów              11*35 plus dowóz uczniów na II zmianę do Chlebowa na godz. 12.20

SP Chlebów              12*20

SP Chlebów              14*10

SP Chlebów              15*05

 DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

AUTOBUS GMINNY PTU 5760C – od 3 września 2019 r.

 Dowozy codziennie rano do SP Turkowice, SP Kaczki Średnie

 • wyjazd spod UG Turek             6*55
 • Turkowice                                   7*05
 • Żuki                                              7*10
 • Turkowice szkoła                        7*15
 • Kowale Księże                             7*20
 • Kaczki Średnie (finezja)            7*30
 • Wietchinin                                   7*35
 • Kaczki Plastowe                          7*40
 • Rogów                                          7*45
 • Kaczki Średnie szkoła                 7*50
 • Powrót do UG Turek

 ODWOZY:

PONIEDZIAŁEK

SP Turkowice                       12*35

SP Kaczki Średnie               12*45

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

 WTOREK

SP Turkowice                       12*35

SP Kaczki Średnie               12*45

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

ŚRODA

SP Turkowice                       12*35

SP Kaczki Średnie               12*45

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

CZWARTEK

SP Turkowice                       12*35

SP Kaczki Średnie               12*45

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

PIĄTEK

SP Turkowice                       12*35

SP Kaczki Średnie               12*45

SP Turkowice                       14*20

SP Kaczki Średnie               14*30

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 1 – od 3 września 2019 r.

 Dowozy codziennie rano do ZSP Słodków

 • wyjazd spod UG Turek                                  6*40
 • Zdrojki, ul. Kaczmarskiego                            6*50
 • Grabieniec                                                       6*55
 • Obrzębin                                                          7*00
 • Muchlin                                                            7*10
 • Słodków                                                            7*20
 • Słodków Kolonia (w tym za cmentarzem)   7*30
 • Obrzębin                                                         7*35
 • Grabieniec (za cmentarzem)                       7*40
 • Słodków                                                          7*50
 • powrót do UG Turek

 ODWOZY:

 PONIEDZIAŁEK

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                    13*40

ZSP Słodków                                    14*40

 WTOREK

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*40

ZSP Słodków                                   14*40

ŚRODA

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*40

ZSP Słodków                                   14*40

CZWARTEK

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*40

ZSP Słodków                                   14*40

 PIĄTEK

ZSP Słodków                                   11*40

ZSP Słodków                                   12*40

ZSP Słodków                                   13*40

ZSP Słodków                                   14.00

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 2 – od 3 września 2019 r.

 

Dowozy codziennie rano do ZSP Słodków i SP Cisew

 • wyjazd spod UG Turek                         6*30
 • Turek, ul. Kaliska                                  6*35
 • Budy Słodkowskie (nowa droga i las) 6*50
 • Piętno                                                     7*00
 • Wrząca                                                   7*05
 • Albertów – dębina                                7*15
 • Albertów przy drodze krajowej         7*20
 • Słodków                                                 7*25
 • Cisew (kapliczka, osiedle, dwa przystanki) 7*35
 • Paździerowice                                      7*40
 • Cisew (skrzyżowanie do szkoły)       7*45
 • Cisew szkoła                                        7*50
 • powrót do UG Turek

ODWOZY:

 PONIEDZIAŁEK

SP Cisew                                 12*35

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*35

ZSP Słodków                          13*50

SP Cisew                                 14*35

ZSP Słodków                          14*50

WTOREK

SP Cisew                                 12*35

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*35

ZSP Słodków                          13*50

SP Cisew                                 14*35

ZSP Słodków                          14*50

ŚRODA

SP Cisew                                 12*35

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*35

ZSP Słodków                          13*50

SP Cisew                                 14*35

ZSP Słodków                          14*50

CZWARTEK

SP Cisew                                 12*35

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*35

ZSP Słodków                          13*50

SP Cisew                                 14*35

ZSP Słodków                          14*50

 PIĄTEK

SP Cisew                                 12*35

ZSP Słodków                          12*50

SP Cisew                                 13*35

ZSP Słodków                          13*50

SP Cisew                                 14*35

ZSP Słodków                          14*50

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 3 – od 3 września 2019 r.

 

Dowozy codziennie rano do SP Żuki

 • wyjazd spod UG Turek      6*50
 • Turek, kwiaciarnia Róża    6*55
 • Turek ul. Wyszyńskiego     7*00
 • Obrębizna                             7*10
 • Szadów Pański                     7*15
 • Laski                                     7*20
 • Żuki (w stronę Turkowic) 7*25
 • Żuki szkoła                          7*35
 • powrót do UG Turek

 

PONIEDZIAŁEK

Dowóz II tury do SP Chlebów – Szadów Pański 10*35, Korytków 10*40, Chlebów 10*50, Warenka I 10*55, Warenka II 11*00, Pęcherzew 11*10, Kalinowa 11*15, Chlebów szkoła 11*25

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15

SP Chlebów               16*00

WTOREK

Dowóz II tury do SP Chlebów – Szadów Pański 10*35, Korytków 10*40, Laski 10*45, Chlebów 10*50, Warenka I 10*55, Warenka II 11*00, Pęcherzew 11*10, Kalinowa 11*15, Chlebów 11*25

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15

SP Chlebów               16*00

ŚRODA

Dowóz II tury do SP Chlebów – Kolska Szosa 10*35, Szadów Pański 10*38, Korytków 10*40, Laski 10*45, Chlebów 10*50, Warenka I 10*55, Warenka II 11*00, Pęcherzew 11*10, Kalinowa 11*15, Chlebów szkoła 11*25

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15

SP Chlebów               16*00

 CZWARTEK

Dowóz II tury do SP Chlebów – Kolska Szosa 10*35, Szadów Pański 10*38, Korytków 10*40, Laski 10*45, Chlebów 10*50, Warenka I 10*55, Warenka II 11*00, Pęcherzew 11*10, Kalinowa 11*15, Chlebów szkoła 11*25

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15

SP Chlebów               16*00

 PIĄTEK

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15

DOWOZY I ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

AUTOBUS PRZEWOŹNIKA NR 3 – od 3 września 2019 r.

 Dowozy codziennie rano do SP Żuki

 • wyjazd spod UG Turek      6*50
 • Turek, kwiaciarnia Róża    6*55
 • Turek ul. Wyszyńskiego    7*00
 • Obrębizna                            7*10
 • Szadów Pański                    7*15
 • Laski                                    7*20
 • Żuki (w stronę Turkowic) 7*25
 • Żuki szkoła                          7*35
 • powrót do UG Turek

 PONIEDZIAŁEK

Dowóz II tury do SP Chlebów – Szadów Pański 10*35, Korytków 10*40, Chlebów 10*50, Warenka I 10*55, Warenka II 11*00, Pęcherzew 11*10, Kalinowa 11*15, Chlebów szkoła 11*25

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15

SP Chlebów               16*00

WTOREK

Dowóz II tury do SP Chlebów – Szadów Pański 10*35, Korytków 10*40, Laski 10*45, Chlebów 10*50, Warenka I 10*55, Warenka II 11*00, Pęcherzew 11*10, Kalinowa 11*15, Chlebów 11*25

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15

SP Chlebów               16*00

ŚRODA

Dowóz II tury do SP Chlebów – Kolska Szosa 10*35, Szadów Pański 10*38, Korytków 10*40, Laski 10*45, Chlebów 10*50, Warenka I 10*55, Warenka II 11*00, Pęcherzew 11*10, Kalinowa 11*15, Chlebów szkoła 11*25

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15

SP Chlebów               16*00

 CZWARTEK

Dowóz II tury do SP Chlebów – Kolska Szosa 10*35, Szadów Pański 10*38, Korytków 10*40, Laski 10*45, Chlebów 10*50, Warenka I 10*55, Warenka II 11*00, Pęcherzew 11*10, Kalinowa 11*15, Chlebów szkoła 11*25

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15

SP Chlebów               16*00

PIĄTEK

Odwozy

SP Żuki                      12*30

SP Żuki                      14*15