III RAJD KRAJOZNAWCZO – HISTORYCZNY „TUREK 2018”

W dniu 18 listopada 2018 roku społeczność naszej szkoły – uczniowie, rodzice i nauczyciele –  wzięła udział w III Rajdzie Krajoznawczo – Historycznym „TUREK 2018”. Celem rajdu było poznawanie i  odkrywanie walorów historycznych, przyrodniczych i krajoznawczych miasta Turku, propagowanie czynnego wypoczynku, popularyzacja krajoznawstwa naszego regionu i zdobywania odznak krajoznawczych, upowszechnianie turystki rodzinnej oraz turystyki dla wszystkich, wspólne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz integracja środowisk społecznych, poprzez poznanie się i realizację zadań rajdowych, poznawanie okolic i środowiska naturalnego naszego regionu. Uczestnicy wystartowali o godz. 13.30  na dziedzińcu Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.

Zadaniem ich było dotarcie do punktów kontrolnych oznaczonych na mapie, gdzie rajdowcy odpowiadali na pytania głównie związane z historią Turku w okresie niepodległości. Musieli  też wykazać się wiedzą z zakresu funkcjonowania państwa, przepisów ruchu drogowego, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, trafiania do celu strumieniem wody, wykonania  pompek oraz znajomością roślinności leśnej. Zakończenie imprezy miało miejsce ok. godz. 16.30 w Parku im. Żerminy Składkowskiej, gdzie w obecności władz miasta  odbyło się wręczenie nagród i pucharów.Organizatorzy imprezy zadbali też o ciepły posiłek.

Przedstawiciele naszej szkoły zdobyli I miejsce w kategorii drużyn szkolnych.

Organizatorami imprezy byli: Oddział PTTK w Turku,  Miasto Turek,  Nadleśnictwo Turek,  Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera,  Komenda Powiatowa Policji w Turku,  Państwowa Straż Pożarna w Turku oraz Gmina Turek.

Opr.: E. Popielarz

ROZMIAR
KOLOR