GMINNY KONKURS CZYTELNICZY

22 maja 2018 r. po raz kolejny odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Czytelniczy. Tym razem uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą dotycząca twórczości Janiny Porazińskiej. Uczniowie otrzymali testy, w których udzielali odpowiedzi na pytania sprawdzające wiadomości z zakresu podanych wcześniej utworów lirycznych. Każdy z uczestników musiał przeczytać Tomik wierszy „Psotki i Śmieszki”. Klasy II i III rozwiązywały zadania, o wysokim stopniu trudności. Wymagało to bardzo dobrego przygotowania uczestników.  Organizatorami konkursu była p. M. Perlińską i p. A. Szymczak.

Nagrody zdobyli:

I miejsce – Mateusz Fret Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich

II miejsce – Adrian Maciaszek Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie

III miejsce – Martyna Zdunek Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

Wyróżnieni zostali:

Martyna Pietrzak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie

Bartosz Musiałowski Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

Maria Zielińska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe , które ufundowali Wójt Gminy Turek  p. Karol Mikołajczyk oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.

Gratulujemy dzieciom, które poświęciły swój czas i wzięły udział w tym konkursie.

Do zobaczenia za rok!

Opracowała: Anna Szymczak